Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Tiểu luận - Đề án » Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm

Tiểu luận "Làm rõ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới"
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Tiểu luận "Làm rõ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới"
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Tiểu luận - Đề án » Tư tưởng Hồ Chí Minh
Gửi lên:
22/07/2012 10:46
Dung lượng:
112.50 KB
Số trang:
16
Đã xem:
6933
Tải về:
15
Đã thảo luận:
0
Làm rõ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN  trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tầm cách mạng mới.
                                                                         A.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SACH ,VỮNG MẠNH:
1.Xây dựng Đảng –Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch ,vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọngtrong toàn bộ di sản của Nguời.Nguời liên tục đề cập vấn đề  xây dựng,chỉnh đốn Đảng và hình thành hệ thống các luận điểm mang tính nhất quán.
 Tính tất yếu khách quan của công tác xây dựng ,chỉnh đốn Đảng được Hồ Chí Minh lý giải hết sức thuyết phục theo các căn cứ sau đây:
  -Xây dựng,chỉnh đốn Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo giai cấp và nhân dân đánh đổ đế quốc,phong kiến,xây dựng chế độ dân chủ mới,tạo điều kiện tiến dần lên chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp,giải phóng con người.
  -Đối với toàn Đảng,Hồ Chí minh cũng chỉ rõ: đảng sống trong xã hội,là một bộ phận hợp thành cơ cấucủa xã hội, đảng viên đều chịu ảnh hưởng,tác động của môi trường xã hội,các quan hệ xã hội,cả cái tốt và cái xấu,cái tích cực,tiến bộ và cái tiêu cực,lạc hậu.Do đó mỗi cán bộ,đảng viên phải thương xuyên rèn luyện: Đảng phải thường xuyên chú ý đến việc chỉnh đốn Đảng.
  -Xây dựng,chỉnh đốn Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện,giáo dục và tu dưỡng tốt hơn,hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ được phẩm chất cách mạng tiêu biểu.
  -Trong điều kiện Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền viẹc xây dựng,chỉnh đốn Đảnglại được Hồ Chí Minh coi là công việc càng phải tiến hành thường xuyên hơn của Đảng.
2.Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
a.Xây dựng Đảng về tư tưởng,lý luận
  Để đạt mục tiêu cách mạng,Hồ Chí Minh chỉ rõ:phải dựa vào lý luận cách mạng và khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin.Khi huấn luyện cho cán bộ cách mạng năm 1925-1927,Hồ Chí Minh đã khẳng định:” Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt,trong đảng ai cũng phải hiểu,ai cung phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cung như người không có trí khôn,tàu không có bàn chỉ nam”;”chủ nghĩa” ấy là chủ nghĩa Mác-Lênin
  Trong việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin,Hồ Chí Minh lưu ý những điểm sau đây:
  Một là,việc học tập,nghiên cứu,tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng.
  Hai là,việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh.
Ba là,trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập kế thừa những kinh nghiệm tốt của đảng cộng sản khác, đồng thời  Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác-Lênin.
Bốn là, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sang của chủ nghĩa Mác-lênin.
b.Xây dựng Đảng về chính trị
   Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền có vai trò định hương phát triển cho toàn xã hội. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị của mình,chủ yếu bằng việc đề ra cương lĩnh, đường lối chiến lược,phương hướng phát triển kinh tế-xã hộicũng như sách lược và quy định những mục tiêu phát triển của xã hội theo hướng lâu dài cũng như của từng giai đoạn.
   Hồ Chí Minh lưu ý cần phải giáo dục đường lối,chính sách của đảng,thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn kiên định lập trường,giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh.
c.Xây dựng Đảng về tổ chức,bộ máy và công tác cán bộ
-Hệ thống tổ chức của Đảng:                                                          Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức,một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân.Hệ thống tổ chức của đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ,có tính kỷ luật cao.Trong hệ thống tổ chức đang,Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ.Bởi lẽ đối với bản thân Đảng,chi bộ là tổ chức hạt nhân,quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng:là môi trường tu dưỡng,rèn luyện và cũng là nơi giám sat đảng viên. 
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker