Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lãnh đạo kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lãnh đạo kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
12/07/2016 15:34
Dung lượng:
828.50 KB
Số trang:
122
Đã xem:
552
Tải về:
1
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
 
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã diễn ra ở Hà Nội và thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, mở ra bước ngoặt quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta. Từ đó đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn bổ sung, phát triển, từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới và đang lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) nhằm xây dựng cơ sở kinh tế của CNXH, trong đó CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là một bộ phận quan trọng. Trong những năm đổi mới nông nghiệp, công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ, kết cấu hạ tầng, môi trường sinh thái và đời sống nhân dân, trật tự an toàn xã hội đã có chuyển biến tích cực, đạt được thành tựu to lớn. Nghị quyết Trung ương năm khoá IX khẳng định: những thành tựu to lớn đó "góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho CNH, HĐH đất nước”[22; tr.91]. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về CNXH và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa (XHCN) ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH ở nước ta đã được hình thành trên những nét cơ bản.
Tuy vậy, đất nước vẫn ở trong tình trạng kém phát triển. Kinh tế còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) còn nhiều yếu kém. Lý luận chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng CNXH ở nước ta, đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; giữa đổi mới với ổn định chính trị và phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khu vực kinh tế nông nghiệp và đời sống người dân ở khu vực nông thôn còn nhiều vấn đề cấp bách phải giải quyết: khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn; chênh lệch thu nhập giữa những người làm việc ở các lĩnh vực kinh tế; bức xúc giải quyết việc làm… Những vấn đề đó nếu không được giải quyết tốt sẽ gây phức tạp về chính trị và ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất chế độ XHCN. Để từng bước giải quyết những vấn đề đó, đưa sự nghiệp CNH, HĐH tiến lên cần phát triển kinh tế nông nghiệp, tiếp tục đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Sự lãnh đạo của Đảng và các cấp uỷ địa phương có vai trò rất quan trọng đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó.
Qua hơn 20 năm đổi mới và nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương năm (Khoá IX) về đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, trong đó kinh tế nông nghiệp đạt được thành tựu đáng khích lệ, góp phần quyết định đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng toàn diện trong những năm trước đây, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững thành quả cách mạng và tiếp tục đổi mới thắng lợi. Đảng đã trưởng thành một bước, trình độ, năng lực lãnh đạo kinh tế nông nghiệp trong điều kiện mới được nâng lên. Cùng với bước tiến bộ quan trọng của Đảng, các cấp uỷ địa phương cũng có bước tiến bộ đáng khích lệ trong lãnh đạo kinh tế nông nghiệp, góp phần to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Không có sự vươn lên, tiến bộ trong lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của các cấp uỷ địa phương thì không thể có thành tựu về kinh tế nông nghiệp của nước ta trong thời gian qua.
Hà Tĩnh là một tỉnh Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng và lợi thế về tự nhiên, đất đai và du lịch. Tỉnh có 137 km bờ biển, 4 cửa khẩu, 145 km đường biên giới Việt Lào, có đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh chạy qua, đường quốc lộ 8A gắn với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hình thành hành lang kinh tế Đông Tây; có mỏ sắt Thạch Khê trữ lượng 540 triệu tấn, cảng nước sâu Vũng Áng. Đất đai của tỉnh được hình thành 3 vùng rõ rệt, miền núi, đồng bằng và ven biển; có các loại cây, con đặc sản quý hiếm như bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn, hươu sao; rừng có nhiều động, thực vật quý hiếm như sao la, gà lôi, bò tót, cây trầm gió…Đồng thời, đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có nhiều di tích lịch sử văn hoá như: quê hương của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập; quê hương của đại thi hào Nguyễn Du, nhà thơ, nhà kinh tế Nguyễn Công Trứ; phong trào của Xô viết Nghệ Tĩnh…
Trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt từ khi tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh (năm 1991) đến nay, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo kinh tế, có nhiều chủ trương đổi mới đúng đắn, với tư duy kinh tế năng động, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống vẻ vang của quê hương. Đồng thời thu hút mạnh các nguồn đầu tư từ trong và ngoài nước, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng CNH, HĐH, đặc biệt là CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được ổn định. Trong lãnh đạo kinh tế nông nghiệp, Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tập trung lãnh đạo kinh tế nông nghiệp; do vậy đã động viên được mọi tầng lớp nhân dân tham gia thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới. Đây là nhân tố quyết định đạt được thành tựu kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng.
Tuy vậy, trong quá trình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp vẫn còn bộc lộ những hạn chế: tư duy kinh tế còn sơ cứng; còn biểu hiện chủ quan, duy ý chí; nhiều vấn đề bức xúc trong kinh tế nông nghiệp và nông thôn chưa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; những vấn đề trọng tâm trong lãnh đạo kinh tế nông nghiệp chưa được quan tâm chỉ đạo thoả đáng. Do vậy, chuyển dịch kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng còn chậm, kết quả chưa nổi bật, chưa khai thác và phát huy mạnh mẽ tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Tỷ lệ cơ cấu GDP nông nghiệp đến nay còn cao (38,65%), tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm trên 31,86% (cả nước 14%), thu nhập bình quân đầu người 6,7 triệu đồng (cả nước trên 10 triệu đồng); đời sống của một bộ phận không nhỏ dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng còn gặp nhiều khó khăn; khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa ra; lợi nhuận thu được từ khu vực kinh tế nông nghiệp thấp; khả năng cạnh tranh của hàng hoá nông nghiệp chưa cao, thị trường tiêu thụ còn hạn hẹp, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Những thành tựu và yếu kém trong kinh tế nông nghiệp của tỉnh đều bắt nguồn từ những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh ủy. Vì vậy, để đưa kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển mạnh mẽ, cần tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với kinh tế nông nghiệp.
Việc nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng và tìm ra nguyên nhân của những mặt mạnh, hạn chế trong lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với kinh tế nông nghiệp, để từ đó xác định được mục tiêu, phương hướng và giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh uỷ trong thời kỳ mới là vấn đề lớn và cấp bách.
Là một cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp của tỉnh, có thời gian khá dài hoạt động trong lĩnh này và đã có được những kinh nghiệm nhất định, được học tập một cách cơ bản, hệ thống lý luận về xây dựng Đảng, trong đó có lý luận về lãnh đạo kinh tế, tôi luôn trăn trở và xác định trách nhiệm của mình phải góp phần giải quyết vấn đề cấp bách đó. Vì thế, tôi chọn và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ: “Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lãnh đạo kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay”.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Nghiên cứu về Đảng lãnh đạo kinh tế nói chung và lãnh đạo kinh tế nông nghiệp nói riêng trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta, giai đoạn đầu là phải tập trung lãnh đạo CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ cấp thiết. Chính vì vậy, đã có nhiều cơ quan lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học nghiên cứu về phát triển kinh tế ở khu vực này.
Từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu (Khoá IV) năm 1979, đặc biệt sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12 năm 1986) đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ năm 1990, Ban Nông nghiệp Trung ương Đảng tổ chức triển khai nghiên cứu, tổng kết 30 năm hợp tác hoá nông nghiệp và gần đây nhất Hội nghị lần thứ bảy (khoá X) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu kinh tế nông nghiệp ở nước ta. Các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu và được công bố trên các sách, báo, tạp chí:
* Đề tài khoa học, sách:
- “Sự lãnh đạo của Đảng trong một số lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội nước ta”; đề tài khoa học cấp Nhà nước, giai đoạn 1991-1995, do PGS.Lê Văn Lý làm chủ nhiệm, đã nghiệm thu và in thành sách, do Nxb Chính trị Quốc gia phát hành năm 1999; trong đó có một chương về Đảng lãnh đạo kinh tế.
- “Sự lãnh đạo kinh tế của Tỉnh uỷ trong điều kiện hiện nay” do PGS. TS. Lưu Văn Sùng làm chủ nhiệm đã nghiệm thu năm 2000.
- “Tác động của Nhà nước đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng CNH, HĐH”, đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2000, do PGS.TS. Nguyễn Cúc làm chủ nhiệm đã nghiệm thu.
- “Cơ sở khoa học của việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2001, do PGS.TS. Mai Ngọc Cường làm chủ nhiệm đã nghiệm thu.
- Nông nghiệp Việt Nam 61 tỉnh, thành phố, Nxb Nông nghiệp, năm 2000.
* Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
- “Phương hướng và giải pháp về quản lý nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng sản xuất hàng hoá”, luận văn thạc sĩ năm 2000 của Nguyễn Sáng Vang, đã bảo vệ thành công ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- “Đổi mới chính sách kinh tế nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp qua thực tế ở Quảng Bình”, luận văn thạc sĩ năm 2000 của Phạm Phong Duệ, đã bảo vệ thành công ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước Lào trong giai đoạn hiện nay”, luận án tiến sĩ của Xỉnh Khăm Phôm Ma Xong (Lào), đã bảo vệ thành công ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- “Tỉnh uỷ Thanh Hoá lãnh đạo kinh tế”, luận văn thạc sĩ Khoa học chính trị của Mai Văn Ninh năm 2006, đã bảo vệ thành công ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
* Ngoài ra còn có một số bài báo được đăng trên các tạp chí.
Tuỳ theo mục đích, yêu cầu và cách tiếp cận các công trình khoa học nêu trên đã đạt kết quả lớn. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lãnh đạo kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích của luận văn
Trên cơ sở làm rõ hơn những khái niệm, quan niệm và những vấn đề lý luận chủ yếu về Đảng lãnh đạo kinh tế nông nghiệp, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lãnh đạo kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay; khảo sát nghiên cứu thực trạng kinh tế nông nghiệp của tỉnh và thực trạng sự lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh uỷ trong thời gian qua, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.
          3.2. Nhiệm vụ của luận văn
- Làm rõ hơn các khái niệm, quan niệm và những vấn đề lý luận liên quan trực tiếp đến đề tài luận văn.
- Khảo sát, nghiên cứu thực trạng kinh tế nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh và thực trạng lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh uỷ từ năm 2000 đến nay, chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, tổng kết các kinh nghiệm.
- Đề xuất mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh uỷ đến năm 2015.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với kinh tế nông nghiệp.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về kinh tế nông nghiệp và Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2000 (Đại hội XV Đảng bộ tỉnh) đến nay.
- Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp đề xuất trong luận văn có giá trị đến năm 2015.
5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận văn
5.1. Cơ sở lý luận
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, Đảng lãnh đạo kinh tế, về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
- Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan đến đề tài.
5.2. Cơ sở thực tiễn
Thực trạng kinh tế nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh và thực trạng sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với kinh tế nông nghiệp từ năm 2000 đến nay, có tham khảo thực trạng này trong những năm đổi mới trước năm 2000.
5.3. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
- Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Luận văn sử dụng các phương pháp: khảo sát thực tiễn; phân tích, tổng hợp; quy nạp, diễn dịch; lịch sử, logic; tổng kết thực tiễn; trao đổi, tọa đàm với các cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về vấn đề này và xin ý kiến các chuyên gia, cán bộ lão thành cách mạng.
6. Đóng góp của luận văn
- Những kinh nghiệm về lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh uỷ từ năm 2000 đến nay.
- Những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với kinh tế nông nghiệp đến năm 2015.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Tỉnh uỷ cũng như các cấp uỷ huyện trong thời gian tới.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh và các Trung tâm giáo dục chính trị huyện, thành phố, thị xã của tỉnh.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker