Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
17/06/2016 08:42
Dung lượng:
662.50 KB
Số trang:
94
Đã xem:
353
Tải về:
1
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
 
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử cách mạng của đất nước. Trong các giai đoạn cách mạng khác nhau, mặc dù có những tên gọi và chương trình hoạt động khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là một tổ chức có vai trò làm cầu nối nhân dân với Đảng và Nhà nước; phản ánh ý nguyện chính đáng của nhân dân, thay mặt các tầng lớp nhân dân kiến nghị với Đảng và Nhà nước những vấn đề cần thiết nhằm bổ sung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình phát triển đất nước.
Cùng với quá trình đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ngày càng được mở rộng về tổ chức và hoạt động với nội dung phong phú và thiết thực, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đổi mới hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nhờ đó, vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được khẳng định và từng bước được nâng cao.
Tuy nhiên, hiện nay hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nhiều nơi vẫn còn kém hiệu quả, thậm chí rơi vào hình thức và có xu hướng ngày càng hành chính hoá, xa dân, chưa thực sự đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân; đội ngũ cán bộ chuyên trách thiếu và yếu; phương thức, nội dung hoạt động thiếu linh hoạt, chưa thực tế, chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình.
Trong điều kiện một Đảng cầm quyền, với ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, cùng mặt trái của thị trường, nguy cơ chuyên quyền, vi phạm dân chủ, quan liêu tham nhũng của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước và người có chức quyền là rất lớn. Mặt khác, việc hoạch định chính sách nếu thiếu sự giám sát, phản biện của nhân dân cũng dễ làm cho những đường lối chính sách mang tính chủ quan, duy ý chí hoặc không khả thi. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp thiết trong tổ chức và vận hành hệ thống chính trị là cần phải có sự kiểm soát quyền lực từ phía nhân dân. Mà trước hết là từ các tổ chức đại diện của họ như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Cho đến nay, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã góp phần quan trọng để thực hiện chức năng này nhưng bản thân Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đảng, nhà nước vẫn còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Cho nên, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa tương xứng.
Vì vậy, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã chính thức đưa ra chủ trương phải thể chế hoá vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành một chức năng của tổ chức này.
Yêu cầu đó của Đảng đã đặt ra vấn đề cho các nhà nghiên cứu và toàn bộ hệ thống chính trị làm thế nào để xây dựng chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho tương xứng với vai trò của nó và yêu cầu đổi mới đất nước hiện nay. Phản biện xã hội sẽ góp phần đưa lại kết quả tích cực trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, phản ánh đúng và sát hơn nhu cầu thực tế, hiệu quả thực hiện từ đó cũng sẽ cao hơn, khắc phục được tình trạng chuyên quyền, độc đoán trong quá trình thực thi quyền lực chính trị và thực thi quyền lực nhà nước. Phản biện xã hội cũng góp phần tạo điều kiện để Đảng và Nhà nước lựa chọn được những phương án hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách hợp lý nhất, hiệu quả nhất, nhờ vậy, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện. Đồng thời, thông qua việc thực hiện phản biện xã hội, tính tích cực xã hội của người dân cũng như của chính bản thân tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được nâng cao. Từ đó, góp phần thể chế hoá sự tham gia của người dân vào việc kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy đến mức cao nhất quyền làm chủ của nhân dân lao động. Chúng ta đều biết, phản biện xã hội không phải là phạm trù mới. Trong thực tế, phản biện đã có từ lâu và ít nhiều đã có những tác động nhất định đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, trong thực thi quyền lực chính trị. Tuy nhiên, hình thức phản biện chỉ mới dừng lại ở việc người dân có những đóng góp ý kiến về một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiệu quả pháp lý của những đóng góp ý kiến đó cũng chưa cao. Việc tiếp thu vào xây dựng đường lối, chủ trương phụ thuộc vào vai trò chủ quan của người làm chính sách. Vì vậy, cần phải thể chế hoá chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với quy trình và hiệu lực pháp lý rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về phát huy dân chủ và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay.
Từ thực tế và ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ chính trị học.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Hoạt động của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam những năm gần đây nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Đã xuất hiện nhiều công trình đề cập đến lĩnh vực này. Cụ thể như:
- Phan Xuân Sơn (chủ biên), Vai trò của các đoàn thể nhân dân trong việc đảm bảo dân chủ ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 2002. Cuốn sách là một công trình góp phần trình bày tương đối hệ thống quá trình hình thành, phát triển, nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân nhằm thực hiện chức năng chính trị là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ lợi ích và thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, đặc biệt là việc bảo đảm dân chủ ở cấp xã trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong khi khẳng định những thành tựu, cuốn sách cũng chỉ ra những vấn đề bức xúc, yếu kém trong hoạt động của các đoàn thể nhân dân theo hướng hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta. Đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, có tính thời sự cấp bách.
- Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên), Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 2007. Trong cuốn sách, các tác giả đã phân tích khá sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ những quan niệm về các tổ chức chính trị - xã hội, điều kiện ra đời, vị trí, vai trò, đặc điểm, chức năng, phương thức tổ chức, hoạt động và những ảnh hưởng của nó trong xã hội. Các tác giả đã đề cập đến tư tưởng và mô hình xã hội dân sự được hình thành và phát triển trong lịch sử, giúp độc giả hiểu rõ về tính phổ biến và tính đặc thù của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta, một số bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nước xã hội chủ nghĩa. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như việc đổi mới tư duy về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, các tác giả đề cập đến thực trạng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi thành lập đến nay và khẳng định hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua các phong trào, các cuộc vận động từ cơ sở đã góp phần tích cực vào việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc, khơi dậy được tiềm năng sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội trong những năm đổi mới vừa qua. Tập trung phân tích sâu và làm rõ các nhân tố khách quan và chủ quan có tác động mạnh mẽ đến sự đổi mới thể chế, đổi mới hệ thống chính trị, trong đó có đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó, các tác giả đề cập đến mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc đổi mới tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo ra sự chuyển biến trong cả hệ thống và ở từng tổ chức, trước hết là ở cấp cơ sở và cấp Trung ương. Nêu lên phương hướng và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Các tác giả đã luận chứng vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhưng chưa khảo sát nghiên cứu sâu như là một công trình chuyên biệt về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Hoàng Hải, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phản biện xã hội và giám sát xã hội. Bài viết nói về vai trò phản biện xã hội và giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về tầm quan trọng của việc thực hiện chức năng  phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, công trình này mới chỉ đặt vấn đề, chưa có nghiên cứu đầy đủ những vấn đề liên quan đến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Nguyễn Thị Hiền Oanh, Vai trò của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ, 2005. Luận án nhấn mạnh đến vai trò làm chủ của nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, những tổ chức đại diện cho lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động. Tuy luận án không nghiên cứu chức năng phản biện xã hội nhưng đã bước đầu đề cập đến vấn đề này như là một yếu tố cấu thành phương thức thực thi quyền làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Nguyễn Thị Lan, Mặt trận Tổ quốc với việc xây dựng sự đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ, 2008. Luận án đã đưa ra quan niệm: Đồng thuận xã hội là sự đồng tình, nhất trí của xã hội trên cơ sở những điểm tương đồng, trong lúc vẫn thừa nhận những điểm khác biệt với điều kiện những khác biệt đó không làm tổn hại đến mục tiêu chung, hành động chung. Luận án cũng đã khẳng định, đồng thuận xã hội là nhân tố quan trọng để phát huy sức mạnh toàn dân tộc nhằm phát triển đất nước. Đó là điều kiện cơ bản để ổn định chính trị - xã hội, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là phương thức để xây dựng cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước. Chủ trương xây dựng sự đồng thuận xã hội do Đảng ta đưa ra có cơ sở lý luận và thực tiễn. Trước hết là truyền thống đồng thuận, khoan dung trong lịch sử dân tộc, là sự quyết tâm, khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là khả năng điều hành, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xây dựng sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ của các thể chế chính trị, các lực lượng xã hội, trong đó Mặt trận đóng vai trò rất quan trọng. Do vị trí, tính chất, đặc điểm về tổ chức hoạt động nên Mặt trận có khả năng và ưu thế trong hoạt động này. Luận án cũng đã làm rõ, trong thời gian tới, để khẳng định vai trò của mình trong quá trình xây dựng sự đồng thuận xã hội, Mặt trận cần có sự đổi mới về nhận thức, về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động và nội dung hoạt động. Nhận thức của Đảng, của Nhà nước, của các tầng lớp nhân dân đối với Mặt trận cũng cần thay đổi. Để Mặt trận có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng sự đồng thuận xã hội, cần có những điều kiện cơ bản. Trước hết phải xây dựng giá trị chung làm cơ sở cho đồng thuận xã hội. Nhà nước cần thể chế hoá về mặt pháp lý vai trò, vị trí của Mặt trận trong quá trình xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của xã hội công dân, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị phải làm nòng cốt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng sự đồng thuận xã hội, Mặt trận cần có đội ngũ cán bộ có tâm huyết, trí tuệ, năng lực. Đội ngũ này sẽ là những người nòng cốt lôi cuốn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ. Ngoài những điều kiện đó, Mặt trận phải được tự chủ về nguồn tài chính chứ không phải lệ thuộc vào ngân sách Nhà nước như hiện nay.
 - Nguyễn Thị Lan, Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã tại Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ, 2002. Luận văn khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể là ở cấp xã. Luận văn đã đề cập đến vấn đề phản biện xã hội dưới góc độ thực hiện dân chủ cơ sở, tuy nhiên không có mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 - Nguyễn Văn Thanh, Thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, 2003. Luận văn đề cập, làm rõ chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là chức năng giám sát theo luật đối với các cơ quan nhà nước. Việc giám sát này cũng có những hình thức mang tính phản biện mặc dù tác giả không trực tiếp đề cập đến nội dung, hình thức và tầm quan trọng của phản biện xã hội. 
Ngoài ra, còn một số công trình cấp nhà nước, cấp bộ…đã nghiên cứu tương đối sâu sắc về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách trực tiếp chuyên sâu.
3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, chức năng của Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, tầm quan trọng của phản biện xã hội đối với quá trình thực thi quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước ở nước ta, khảo sát thực trạng phản biện xã hội của tổ chức này, luận văn đề xuất những quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3.2. Nhiệm vụ
Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rút ra những nguyên nhân, những kinh nghiệm và luận chứng những vấn đề đặt ra đối với vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn: hoạt động phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan hoạch định chính sách, các quá trình hoạch định và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Phạm vi nghiên cứu: tập trung khảo sát hoạt động phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi có Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt từ khi có chủ trương của Đảng về thể chế hoá chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
- Luận văn dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
- Sử dụng những phương pháp cụ thể: lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp, thống kê, điều tra xã hội học, phương pháp hệ thống. 
6. Đóng góp mới và ý nghĩa của luận văn
- Cung cấp những luận chứng, luận cứ để thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Đề xuất những giải pháp để thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn còn có thể là tài liệu tham khảo giúp cho công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo; là tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các tổ chức chính trị - xã hội.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết. 
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker