Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
17/06/2016 09:00
Dung lượng:
1.06 MB
Số trang:
105
Đã xem:
424
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vấn đề đói nghèo đã xuất hiện và tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong chương trình nghị sự chính thức, chính phủ của nhiều nước, đặc biệt là những nước đang phát triển, đã coi vấn đề chống đói nghèo như là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của mình.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một quốc gia nhỏ, địa hình chủ yếu là miền núi, không có đường biển, kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với các nước trong khối ASEAN. Lào cũng là một quốc gia đa dân tộc. Phần lớn các dân tộc thiểu số sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.
 Đói nghèo là một hiện tượng có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó có thể là nguyên nhân của sự bất ổn định không chỉ về kinh tế, mà còn có thể dẫn tới sự bất ổn định về chính trị – xã hội. Chính vì lý do đó, ở Lào, việc xóa đói, giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu và được xác định là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo (XĐGN) có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển đất nước.  
Quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở Lào nói chung, ở tỉnh Hủa Phăn nói riêng, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu rất cơ bản. Tuy nhiên, chính sách của Nhà nước đối với vấn đề này còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao. Ở Lào vẫn chưa định hướng rõ về việc xây dựng một mô hình XĐGN mang tính bền vững. Quá trình thực hiện chính sách này còn nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra, cần được giải quyết. Nhìn chung, cách tiếp cận và phương thức giải quyết vấn đề đói nghèo đang có nhiều khác biệt ở phạm vi quốc gia và quốc tế. ở mỗi địa phương, mỗi tỉnh việc nhận thức và thực hiện chính sách XĐGN cũng còn có sự khác biệt.
Hủa Phăn là một tỉnh nằm ở phía Tây Bắc Lào. Đây cũng là một tỉnh nghèo điển hình, với hệ thống cơ sở hạ tầng còn rất yếu kém, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp tự cung tự cấp. Trong thời gian qua, bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ những vấn đề mà việc xử lý và giải quyết nó không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh, mà nó còn có ý nghĩa đối với các địa phương khác trên cả nước. 
Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề thực hiện chính sách XĐGN ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung, và thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn nói riêng, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ này, việc lựa chọn vấn đề  "Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay" làm đề tài luận văn thạc sĩ Chính trị học là việc làm có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Đói nghèo và XĐGN không chỉ là một vấn đề kinh tế, chính trị - xã hội, đồng thời nó còn là vấn đề nhân đạo, nhân văn sâu sắc, mà không một quốc gia nào không quan tâm. Do vậy, đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu ở cả trong và ngoài nước ở những mức độ khác nhau.
Cụ thể, ở  Việt Nam, liên quan đến chủ đề XĐGN đã có một số công trình nghiên cứu được tiến hành như:
- Báo cáo phát triển của Việt Nam (2001), Tấn công nghèo đói.
- Báo cáo phát triển của Việt Nam (2002), Thực hiện cải cách để tăng trưởng và giảm nghèo nhanh hơn.
- Báo cáo phát triển Việt Nam (2004), Nghèo.
- ThS. Lương Văn Quang (2005), Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn xóa đói giảm nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh.
- ThS. Nguyễn Cảnh (2007), Hoạch định chính sách công trong quá trình xây dựng mô hình nông thôn mới.
- TS. Nguyễn Thị Phương Thủy, Chính sách dân tộc ở Việt Nam.
- PGS, PTS. Nguyễn Văn Bách, PGS Chu Tiến Quang, Phát triển nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp.
- Nguyễn Thị Hằng (1997), Vấn đề xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.
- ThS. Trình Diệu Bình (2007), Định canh, định cư với xóa đói giảm nghèo ở Hà Giang.
- ThS. Đỗ Thế Hạnh (1999), Thực trạng và giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo ở vùng định canh, định cư tỉnh Thanh Hóa.
- ThS. Xổm Phít Coong Sắp (2007), Chính sách xóa đói giảm nghèo ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (trong quá trình khảo sát ở tỉnh Xâng Nha Bu Ly).
Ở Lào, mặc dù việc triển khai các chương trình XĐGN đã được thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa có một công trình nghiên cứu mang tính lý luận, khoa học và tổng thể về vấn đề này. Nguồn tư liệu tham khảo cho nghiên cứu này chủ yếu là các văn kiện, các chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước Lào ban hành trong quá trình thực hiện chính sách. Ngoài ra, một số cuộc hội thảo cũng đã được tiến hành, nhưng mức độ bao quát vấn đề cũng còn hạn chế. Cụ thể, có một số tài liệu có liên quan đến đề tài như:
- “Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hủa Phăn từ 2005 - 2010 và từ 2005 đến 2020”  của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hủa Phăn.
- Nghị quyết Đại hội VIII (2003), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
- Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn.
-  Số liệu thống kê dân số và nhà ở của tỉnh Hủa Phăn.
- Đấu tranh với sự nghèo đói của Lào, tài liệu số 14 (2007).
Có thể nói, các công trình trên đã có những đóng góp nhất định về mặt lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, vấn đề "thực hiện chính sách XĐGN", chưa được nhiều người nghiên cứu. Các tác giả cũng chưa đưa ra một mô hình XĐGN thực sự khoa học, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Từ việc phân tích quá trình thực hiện chính sách XĐGN ở tỉnh Hủa Phăn, luận văn đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quá trình hoạch định và thực hiện chính sách này trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.
3.2. Nhiệm vụ
- Làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề XĐGN.
- Phân tích việc thực hiện chính sách XĐGN ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Đánh giá quá trình thực hiện chính sách XĐGN tại tỉnh Hủa Phăn, từ đó đưa ra những đề xuất cho việc hoàn thiện quá trình thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn tỉnh và trên phạm vi cả nước.
3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu việc thực hiện chính sách XĐGN ở Lào nói chung, qua nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Hủa Phăn trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005.
4. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
Các chính sách và chu trình thực hiện chính sách XĐGN nói chung và về mô hình XĐGN nói riêng.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Cay sỏn Phôm Vi Hản, các quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào; chính sách và những kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới; kế thừa những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề thực hiện chính sách XĐGN ở tỉnh Hủa Phăn.
- Phương pháp nghiên cứu
Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu là vấn đề thực hiện chính sách XĐGN, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn; phân tích tổng hợp, lịch sử và lôgic, tổng kết thực tiễn, thống kê, so sánh, tham khảo ý kiến của các cán bộ, chuyên gia.
- Đóng góp về khoa học của luận văn
+ Luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề thực hiện chính sách XĐGN ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung, ở tỉnh Hủa Phăn nói riêng.
+ Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách XĐGN ở tỉnh Hủa Phăn trong thời gian tới.
6. Ý nghĩa của luận văn
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan lãnh đạo, quản lý thực hiện chính sách ở địa phương và trung ương.
- Luận văn có thể giúp chính quyền tỉnh Hủa Phăn tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện chính sách XĐGN, dùng làm tài liệu tham khảo và học tập ở trường chính trị tỉnh Hủa Phăn.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 2 chương, 5 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker