Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Những vấn đề lý luận thực tiễn về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Những vấn đề lý luận thực tiễn về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
23/06/2016 15:13
Dung lượng:
357.50 KB
Số trang:
96
Đã xem:
541
Tải về:
2
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
­1. Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung quan trọng và căn bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
Đảng ta lãnh đạo từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, trong đó Đảng lãnh đạo xây dựng hoàn thiện, Nhà nước là trung tâm. Đảng đã lãnh đạo nhà nước một cách toàn diện cả tổ chức và hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. "Từ thực tiễn đổi mới, Đảng và Nhà nước ta càng tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý" như dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng đã tổng kết: "Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp... Từ hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động cụ thể trong từng bộ phận của hệ thống chính trị", "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân". Cần khẳng định tư duy chính trị pháp lý của Đảng đã ở một tầm cao mới phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã ra đời trong bối cảnh nêu trên.
Để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu trên, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (thuộc Ban Chấp hành Trung ương) do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm trưởng ban đã xác định "Chương trình trọng tâm của công tác tư pháp từ nay đến năm 2008 (số 6-CTr/CCTP ngày 19/9/2007). Cụ thể hơn sự lãnh đạo của Đảng về cải cách tư pháp, Bộ Chính trị BCHTW đã ra chỉ thị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng (số 15-CT/TW ngày 07/7/2007).
Cải cách tư pháp đang được triển khai cả bề rộng và chiều sâu, cả về tổ chức và phương thức hoạt động của các cơ quan tư pháp từ Trung ương tới địa phương. Đây là một quá trình, phải được tiến hành từng bước dưới sự lãnh đạo của Đảng (các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương).
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Đảng ta phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Đảng lãnh đạo cải cách tư pháp không ngoài phương hướng trên. Như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá X nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Thành lập ban cán sự Đảng: Uỷ ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân" [10, tr.134].
Vì thế khâu mấu chốt cần tập trung hiện nay là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và đối với các cơ quan tư pháp ở cấp Trung ương và ở địa phương nói riêng.
Chế độ chính trị nước ta được vận hành theo cơ chế: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ"... Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng cầm quyền". Chính vì vậy, trong định hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005, Bộ Chính trị chỉ rõ: "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân". "Đổi mới và không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hoạt động của Đảng phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội...".
Như vậy, vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đang đặt ra yêu cầu đòi hỏi công tác lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền và lý luận nhà nước pháp luật. Về việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và việc tổ chức hoạt động của Nhà nước nói chung và đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp phải chịu sự lãnh đạo của Đảng.
Mối quan hệ giữa các cơ quan của Đảng với các cơ quan nhà nước đã được quy định ở tầm Hiến pháp: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân, lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội...
Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật" (điều 4 Hiến pháp năm 1992).
Đảng lãnh đạo các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cũng như sự lãnh đạo của các ban cán sự Đảng trong khối nội chính (Công an, Viện Kiểm sát, Toà án) đối với cải cách tư pháp ở nước ta.
Thực tiễn 20 năm đổi mới ở nước ta nói chung và thực tiễn hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với cải cách tư pháp ở địa phương (cấp tỉnh) nói riêng cho thấy không ít những vấn đề cần được lý giải trên một cơ sở lý luận chính thống và vững chắc hơn, đảm bảo hơn cho việc cải cách tư pháp thực sự có bước chuyển biến căn bản ổn định và hoạt động có hiệu quả.
Sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả khả quan. Song phương thức lãnh đạo của Đảng vận dụng vào thực hiện thực tiễn còn nhiều bất cập, lúng túng. Hiện tượng buông lỏng hoặc can thiệp, bao biện, làm thay các công việc của các cơ quan nhà nước nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng.
Những vấn đề trên đòi hỏi Đảng ta phải được xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn của mình trong cơ chế Đảng lãnh đạo Nhà nước. Từ đó đòi hỏi tổ chức của Đảng phải được kiện toàn, các cơ quan Đảng phải được xác định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể trong mối quan hệ với các cơ quan tư pháp...
Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: "Những vấn đề lý luận thực tiễn về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay" làm luận văn thạc sĩ luật học chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật.
2. Tình hình nghiên cứu
Sự lãnh đạo của Đảng đối với việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền nói chung và đối với cải cách nền tư pháp nói riêng là một lĩnh vực thuộc đối tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học chuyên ngành như: triết học, chính trị học, luật học... Sự lãnh đạo của Đảng được xem là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh, hoạt động có hiệu quả và hiệu lực. Tại các nước phương Tây, sự lãnh đạo của chính đảng cầm quyền đã được luật hoá, các chính đảng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, đặc biệt là luật bầu cử Nghị viện, bầu cử tổng thống... Trong thời kỳ đổi mới, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản cả lý luận và thực tiễn đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Có thể nói đây là vấn đề lớn, quan trọng, thu hút được sự nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Trong phạm vi đề tài và các vấn đề đã được nghiên cứu có liên quan đến đề tài được công bố mà tác giả biết có thể liệt kê sơ bộ như sau:
- Đinh Văn Mậu và Phạm Hồng Thái (1997): Lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý. Nxb.TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh;
- Phạm Ngọc Quang và Nguyễn Viết Thông (2000): Góp phần tìm hiểu sự phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực chủ yếu, Nxb. chính trị Quốc gia, Hà Nội;
- Hồ Văn Thông (1998): Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, Nxb. chính trị Quốc gia, Hà Nội;
- Lê Cảm và Nguyễn Ngọc Chí (2004), Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Ngô Huy Cương: Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội;
- Đặng Đình Tân (chủ biên - 2004): Thể chế Đảng cầm quyền - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. chính trị Quốc gia, Hà Nội;
 - Phùng văn Tửu (1999): Xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp luật của dân, do dân, vì dân, Nxb. chính trị Quốc gia, Hà Nội;
- Lê Minh Quân (2003): Xây dựng Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội;
- Trần Hậu Thành (2005): Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Nxb. Lý luận chính trị. Hà Nội;
- Đức Vượng (2002), Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- Nguyễn Đăng Dung (chủ biên - 2004): Thể chế tư pháp trong Nhà nước pháp quyền, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
Có thể đánh giá khái quát các công trình nghiên cứu có tính điển hình kể trên cho thấy vấn đề hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và sự lãnh đạo của Đảng đã được bàn thảo, luận giải và đã đạt được những thành tựu đáng kể, đánh dấu sự phát triển của khoa học pháp lý. Nội dung của các đề tài trên đã ít nhiều liên quan đến đề tài này, song chưa có một công trình nào nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách tư pháp ở địa phương cấp tỉnh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu:
- Sự phân công phân nhiệm trong thực hiện quyền tư pháp và những yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta.
- Những vấn đề lý luận như quan điểm chủ trương chiến lược của Đảng về cải cách tư pháp.
- Nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung và phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở địa phương trong thực hiện cải cách tư pháp ở nước ta nói chung và ở tỉnh Bắc Ninh nói riêng.
- Tổng kết thực tế, đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ yếu là hoạt động thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ở Bắc Ninh trong cải cách tư pháp.
b. Phạm vi nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với cải cách tư pháp. Không nghiên cứu toàn diện về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước nói chung.
- Tư pháp và cải cách tư pháp nói chung được nghiên cứu ở mức độ nhất định để xác định nó với tư cách là đối tượng, nội dung, mục tiêu của sự lãnh đạo của Đảng nhằm vào và đạt được.
- Về cơ sở thực tế luận văn chỉ đánh giá những văn kiện của Đảng hiện hành lãnh đạo cải cách tư pháp ở nước ta.
Phạm vi khảo sát hoạt động thực hiện sự lãnh đạo của Đảng được giới hạn ở tỉnh Bắc Ninh trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay (các cấp uỷ Đảng các cơ quan của Đảng ở tỉnh Bắc Ninh).
4. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
a. Mục đích của luận văn:                   
- Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cải cách tư pháp ở cấp tỉnh.
- Khảo sát thực tế rút ra những bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó xác định phương hướng giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh.
b. Nhiệm vụ của luận văn:
Làm rõ hơn về khái niệm tư pháp, cải cách tư pháp theo yêu cầu hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Luận chứng nội dung, phương pháp và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cách tư pháp ở trung ương và địa phương nước ta.
- Tổng kết (có tính khái quát) thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2005 đến nay.
- Phương hướng chung và giải pháp đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh.
5. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu
a. Cơ sở lý luận:
- Nghiên cứu đề tài này dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước nói chung và phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với tiến trình cải cách tư pháp.
- Quan điểm, nội dung, phương hướng cải cách tư pháp và việc tổ chức thực hiện cải cách tư pháp của Đảng.
b. Phương pháp nghiên cứu:
Thực hiện luận văn này sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như phân tích tổng hợp các mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước và dân chủ xã hội trong hoạt động tư pháp. Phương pháp so sánh, khảo sát thực tế, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp hệ thống lô-gíc.
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Khái quát hoá những mối quan hệ tất yếu giữa hoạt động lãnh đạo của Đảng với quá trình tổ chức, hoạt động tư pháp của Nhà nước.
- Làm rõ được cơ sở lý luận của việc hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quá trình hoàn thiện nền tư pháp của Nhà nước gắn với việc hoàn thiện pháp luật hoạt động của Đảng.
7. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn
- Ý nghĩa lý luận: Từ góc độ lý luận chung và ở lĩnh vực cải cách tư pháp sẽ có ý nghĩa góp vào lý luận về Đảng cầm quyền.
- Ý nghĩa thực tiễn ở chỗ luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho cán bộ Đảng, cán bộ tư pháp và cho công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các trường Đảng tỉnh, thành phố.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài lời nói đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong thực hiện cải cách tư pháp ở nước ta.
Chương 2: Thực trạng hoạt động lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh.
Chương 3: Quan điểm chỉ đạo và giải pháp đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cách tư pháp ở tỉnh Bắc Ninh.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker