Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
06/11/2013 09:42
Dung lượng:
548.00 KB
Số trang:
N/A
Đã xem:
1539
Tải về:
1
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
 
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội xuất hiện rất sớm trong lịch sử, có vai trò rất lớn trong việc bảo đảm sự ổn định, phát triển của xã hội thông qua việc điều chỉnh hành vi của con người bằng dư luận xã hội. Vì vậy, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, các chế độ xã hội khác nhau đều luôn coi trọng vấn đề đạo đức, xây dựng, bảo vệ và nâng cao các giá trị đạo đức của chế độ đó.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng triệt để và toàn diện với những nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, khó khăn và lâu dài... Để hoàn thành các nhiệm vụ đó, việc chăm lo xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nói chung và cán bộ chủ chốt các xã nói riêng giữ vai trò hết sức quan trọng, vì họ là những người trực tiếp, tiếp xúc, lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cụ thể hoá, hiện thực hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở các xã.
Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và coi đạo đức là gốc của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “có tài mà không có đức là người vô dụng”. Cũng chính nhờ làm tốt công tác này nên Đảng ta đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, đảng viên hùng hậu lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, cả nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt các xã có ý nghĩa cực kỳ quan trọng góp phần vào thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng, đảng bộ các xã ở tỉnh Cà Mau trong thời gian qua đã thường xuyên coi trọng đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các xã, do đó phần đông cán bộ chủ chốt các xã đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tín nhiệm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, do tác động của nền kinh tế thị trường và do một số nơi cấp ủy đảng các xã chưa thực sự quan tâm, coi trọng đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng, nên tình trạng tha hoá về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã ở trong tỉnh có xu hướng ngày càng gia tăng, tệ quan liêu, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân ngày càng trỗi dậy. Chính những điều này đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tình hình đó đặt ra cho cấp ủy đảng các xã tỉnh Cà Mau phải coi đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã là vấn đề cơ bản và cấp bách.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu với hy vọng có thể góp một phần nhỏ vào việc nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker