Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
12/07/2016 14:46
Dung lượng:
1.18 MB
Số trang:
122
Đã xem:
546
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Mục tiêu của nhà trư­ờng phổ thông Việt Nam hiện nay là đào tạo con người mới, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của đất nước cũng như­ phù hợp với sự phát triển của thời đại. Mục tiêu của giáo dục phổ thông nư­ớc ta đã được cụ thể hoá trong luật giáo dục năm 2005 nh­ư sau:
“Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con ngư­ời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào công cuộc lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [21; 21].
          Ở cấp học phổ thông, môn GDCD là một trong những môn học cơ bản góp phần tạo nên nội dung hạy học, giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Nhiệm vụ giáo dục t­ư tưởng, chính trị, đạo đức và pháp luật cho học sinh đư­ợc thực hiện ở tất cả các môn học và đư­ợc thông qua các hình thức giáo dục trong nhà trư­ờng. Nh­ưng chỉ có môn GDCD mới có thể trực tiếp giáo dục cho học sinh những tri thức đó theo một hệ thống xác định và toàn diện.
          Song thực tế, nhiều nhà trường của chúng ta hiện nay xem môn học này như một môn "phụ". Việc đánh giá học lực, ý thức, thái độ học tập của các em cũng chủ yếu dựa trên kết quả của các môn tự nhiên, các môn chuyên, môn "chính" như văn, toán, ngoại ngữ... Vì sự coi nhẹ đó mà chất lượng học môn GDCD ở nhiều trường không cao. Điều đó không chỉ thể hiện ở điểm số trong sổ điểm mà cả trong suy nghĩ, tình cảm và hành động của các em học sinh. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận không nhỏ thanh niên học sinh hiện nay?
          Thực trạng trên, theo tôi có nhiều nguyên nhân như: nội dung chương trình GDCD ở phổ thông còn thiếu tính thời sự, phương pháp dạy học chưa phù hợp, phương tiện dạy học quá sơ sài, nghèo nàn không gây được hứng thú học tập cho học sinh... Và một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên đó là cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với bộ môn GDCD ở THPT hiện nay.
          Trong khi đó, giáo dục phổ thông đang yêu cầu đổi mới theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và đa dạng hóa. Sự đổi mới này đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ trên tất cả các khâu của quá trình đào tạo từ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, cơ sở vật chất…
          Để đánh giá kết quả học tập của học sinh có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như quan sát, vấn đáp, trắc nghiệm (tự luận, khách quan). Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế của nó. Tuỳ theo mục tiêu cụ thể của từng phần, từng bài học mà lựa chọn phương pháp thích hợp.
          Việc kiểm tra hiện nay chủ yếu là tự luận rất đơn điệu, vì tiêu chí đánh giá chủ yếu là dựa trên khả năng ghi nhớ. Việc kiểm tra, đánh giá như vậy không phản ánh được thực chất năng lực học tập của học sinh và không tạo được hứng thú học tập cho học sinh.
          Qua quá trình tìm hiểu vấn đề trên, tôi thấy có rất nhiều công trình nghiên cứu về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở nhiều cấp học, ở nhiều môn, nhưng đi sâu vào nghiên cứu việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bộ môn GDCD bậc THPT thì chưa có công trình nghiên cứu nào. Vì vậy, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT".
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
          Trên cơ sở tìm hiểu về lí luận và thực tiễn vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD, đề tài nhằm đề xuất một số biện pháp tác động tới nội dung, phương pháp, phương tiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học bộ môn này ở trường THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng.
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
          3.1. Khách thể nghiên cứu
          Quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh trường THPT.
          3.2. Đối tượng nghiên cứu
          Các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở trường THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
          Vấn đề kiểm tra,đánh giá kết quả học tập môn GDCD có vai trò quan trọng góp phần quyết định chất lượng dạy - học của bộ môn này ở THPT. Nếu vấn đề này được đổi mới với hệ thống các phương pháp, hình thức, phương tiện kiểm tra, đánh phù hợp nó sẽ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu cho các nhà quản lí nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo của giáo viên, tính tích cực học tập, rèn luyện của học sinh ở THPT Thái Phiên nói riêng và các trường THPT nói chung.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
          5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề kiểm tra, đánh giá nói chung và các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở THPT nói riêng.
          5.2. Tìm hiểu thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD
của học sinh ở trường THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng và nguyên nhân của thực trạng đó.
          5.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD ở THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng.
6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
          Nghiên cứu những biện pháp tác động đến quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở trường THPT thuộc thành phố Hải Phòng.
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
          7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận
          Đọc, phân tích các tài liệu có liên quan tới vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
          7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
          7.2.1. Phương pháp điều tra
          Lập hai loại phiếu điều: Một mẫu dành cho giáo viên và một mẫu dành cho học sinh. Trong đó mẫu dành cho giáo viên là 25 phiếu, mẫu dành cho học sinh là 200 phiếu. Địa bàn điều tra là trường THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng.
          7.2.2. Phương pháp quan sát
          Quan sát các buổi kiểm tra (cả các giờ kiểm tra bài cũ) môn GDCD ở trường THPT Thái Phiên và dự các giờ ngoại khoá ở các lớp. Nội dung quan sát tập trung vào cách thức ra đề, tổ chức kiểm tra, chấm bài, sử dụng công cụ, phương tiện trong kiểm tra.
          7.2.3. Phương pháp chuyên gia
           Hỏi ý kiến các nhà khoa học giáo dục về cách thức kiểm tra, đánh giá môn học như thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
          7.2.4. Phương pháp thống kê toán học
          Để tính toán, so sánh số liệu trong quá trình nghiên cứu.
          7.2.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Tổng kết kinh nghiệm công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở một số trường tiên tiến.
8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
          Gồm 3 phần
          Phần một: Mở đầu
          Phần hai: 3 Chương
          Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.
          Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng.
          Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh THPT Thái Phiên thành phố Hải Phòng.
Phần ba: Kết luận và kiến nghị
          Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục               
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker