Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Luận văn cao học Sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Luận văn cao học Sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
20/10/2012 22:29
Dung lượng:
624.50 KB
Số trang:
119
Đã xem:
6253
Tải về:
70
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đây là tổ chức quần chúng duy nhất đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.
Trải qua hơn 77 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ Việt Nam, đưa họ vào các phong trào hành động cách mạng, lập nên những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, cả nước đang ra sức phấn đấu tiến đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ra sức lãnh đạo toàn dân xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Điều kiện và hoàn cảnh đó là cơ hội tốt để tuổi trẻ Việt nam nói chung, tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang nói riêng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sánh vai cùng bạn bè thế giới.
Tuy nhiên, giai đoạn cách mạng mới cũng đặt ra cho thế hệ trẻ không ít những thách thức, khó khăn trong quá trình thực hiện lý tưởng và hoàn thiện nhân cách, nhất là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, hội nhập; những âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, bọn chúng đang tìm mọi cách tấn công mạnh mẽ vào thế hệ trẻ, nhằm phá hoại lực lượng hùng hậu của cách mạng Việt Nam, đội quân dự bị tin cậy của Đảng. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn vững mạnh, đủ sức thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên trong xã hội đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.
Để Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt, các cấp uỷ đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp, đó là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của toàn Đảng.
Cấp huyện là địa bàn khá rộng lớn, ở đó có đầy đủ các tầng lớp thanh niên, hoạt động trong các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Huyện còn là địa bàn có thể huy động, tập hợp số đông thanh niên để tiến hành các hoạt động với quy mô lớn. Huyện đoàn là cấp trên trực tiếp của các cơ sở đoàn trong huyện, là cầu nối giữa tỉnh với xã nên có nhiều điều kiện thuận lợi để huy động, tập hợp thanh niên, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp mình. Song các hoạt động của thanh niên chỉ đúng hướng, đem lại kết quả khi được sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là huyện ủy và các cấy ủy đảng cơ sở trong huyện. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy đối với tổ chức Đoàn Thanh niên là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay.
Trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, đảng bộ các cấp thuộc tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là cấp huyện đã luôn coi trọng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các huyện ủy đã có những chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng các chủ trương, nghị quyết, quy chế làm việc,…phù hợp với tình hình thực tế của công tác Đoàn và phong trào tuổi trẻ ở địa phương; lãnh đạo chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng quy chế, phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với tổ chức Đoàn và hoạt động của thanh niên.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình lãnh đạo đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một số huyện ủy cũng còn những hạn chế như: sự nhận thức và trách nhiệm của một số tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên đối với Đoàn Thanh niên còn hạn chế; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo còn thiếu kịp thời, sâu sát; một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trước quần chúng nhân dân và đoàn viên, thanh niên; quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với Đoàn Thanh niên chưa đồng bộ, chặt chẽ; chưa đề ra các chương trình, dự án nhằm phát huy tiềm năng của đoàn viên, thanh niên vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh…của địa phương, đơn vị.
Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; xây dựng Đoàn vững mạnh, đủ sức thu hút, tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong công cuộc đổi mới trên địa bàn huyện, đòi hỏi các huyện ủy thuộc tỉnh Kiên Giang phải tăng cường lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Được học tập một cách cơ bản, có hệ thống lý luận về xây dựng Đảng và các chuyên đề về sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể nhân dân, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bản thân đã có thời gian tham gia công tác Đoàn Thanh niên. Nên tác giả chọn và thực hiện đề tài: “Sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp lớp cao học chuyên ngành xây dựng Đảng.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn
Trong những năm qua, vấn đề Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, các cấp bộ đảng lãnh đạo tổ chức Đoàn cùng cấp nói riêng, đã được các cấp ủy đảng, các nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn quan tâm nghiên cứu. Những quan điểm, chủ trương lớn và biện pháp chủ yếu về vấn đề này được thể hiện khá rõ trong các văn kiện đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (ngày 19/3/1993), văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X . Và đặc biệt gần đây là Nghị quyết số 25, Hội nghị TW7 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Một số luận văn cử nhân chính trị, luận án tiến sĩ đã bảo vệ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh liên quan đến đề tài:
- Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học của Nguyễn Thị Tú Oanh, (1999).
- Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Thị ủy thị xã Hà Giang đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Luận văn cử nhân chính trị của Dương Thế Minh (khóa X, năm 2001-2003).
- Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ của Ngô Bích Ngọc (2004).
Một số sách liên quan đến đề tài:
- Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1997.
- Đổi mới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Hà Nội, Nguyễn Đức Minh chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (1986), trong đó có phần bàn về tổ chức đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên.
- "Phấn đấu vào Đảng để thực hiện lý tưởng cao đẹp của chúng ta", Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb Thanh niên, Hà Nội, (2001); trong đó có một số bài viết về tổ chức Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 70 năm xây dựng và trưởng thành, Nhiều tác giả, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001.
- Một số vấn đề về công tác thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Văn Tùng chủ biên, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001.
Từ những mục tiêu khác nhau, các công trình khoa học nêu trên đã tiếp cận và luận bàn về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở những góc độ và mức độ khác nhau, song chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện về sự lãnh đạo của huyện ủy ở tỉnh Kiên Giang đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục tiêu
Trên cơ sở làm rõ một số khái niệm và những vấn đề về sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở tỉnh Kiên Giang và qua điều tra, khảo sát thực trạng lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn Thanh niên trong thời gian qua. Luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các huyện của tỉnh đến năm 2015.
3.2. Nhiệm vụ
Để đạt được mục tiêu trên, luận văn có các nhiệm vụ sau:
- Làm rõ những khái niệm, quan niệm và những vấn đề lý luận chủ yếu về sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở tỉnh Kiên Giang, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm.
- Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến năm 2015.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu sự lãnh đạo của huyện ủy ở tỉnh Kiên Giang đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện ở tỉnh Kiên Giang.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng sự lãnh đạo đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các huyện ủy ở tỉnh Kiên Giang từ năm 2002
đến nay.
- Phương hướng và các giải pháp được đề xuất trong luận văn có giá trị đến năm 2015.
5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận văn
- Cơ sở lý luận
+ Luận văn dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Các công trình khoa học của các nhà khoa học, nhà lý luận, kinh nghiệm của các cán bộ hoạt động thực tiễn liên quan đến đề tài.
- Cơ sở thực tiễn của luận văn
Hoạt động của Đoàn Thanh niên và sự lãnh đạo của huyện ủy ở tỉnh Kiên Giang đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đồng thời kết hợp các phương pháp lịch sử, logic, điều tra, khảo sát thực tiễn, tổng hợp, phân tích, trao đổi...
6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
- Những kinh nghiệm của huyện ủy thuộc tỉnh Kiên Giang lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua.
- Những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy ở tỉnh Kiên Giang đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến năm 2015.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo của các huyện ủy ở tỉnh trong quá trình lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn còn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập, giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết. 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
1.     Ban Bí thư Trung ương Đảng (1996), Chỉ thị số 66/CT-TW ngày 20/3/1996 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khoá VII về công tác thanh niên trong thời kỳ mới.
2.     Ban Dân vận Trung ương (2005), Cẩm nang công tác Dân vận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3.     Ban Dân vận Trung ương (2005), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4.     Ban Dân vận Trung ương (2006), 75 năm công tác dân vận của Đảng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5.     Ban Dân vận Trung ương (2006), Tập bài giảng về công tác Dân vận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6.     Chăn Tay Mương Vông (2006), Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh Niên Nhân Dân Cách Mạng Lào cấp huyện tỉnh Viêng Chăn giai đoạn hiện nay,  Luận văn thạc sĩ khoa học Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
7.     Đào Ngọc Dung (2006), "Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng tạo nguồn phát triển đảng viên trong thanh niên", Tạp chí Xây dựng Đảng, (3).
8.     Dương tự Đam (2000), Sổ tay Đoàn viên, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
9.     Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội.
10.   Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị quyết về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá VII, Trung ương.
11.Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
12.Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
13.Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
14.Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Văn kiện Hội nghị Trung ương ba (khoá VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
15.Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
16.Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Một số văn kiện xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên, quyển III, Ban Tổ chức TW Đảng.
17.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
18.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
19.Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
20.Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Văn kiện Hội nghị Trung ương bảy (khóa X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
21.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2003), Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn,  Nxb Thanh niên, Hà Nội.
22.   Trần Lưu Hải (2008), "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH", Tạp chí Xây dựng Đảng, (7).
23.Nguyễn Văn Hào (2003), Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Thanh niên của các Đảng bộ phường ở Thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay,  Luận văn thạc sĩ khoa học Chính trị, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
24.Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình xây dựng Đảng (Hệ cử nhân chính trị), Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
25.Nguyễn Văn Hùng (1997), Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
26.Huyện đoàn Gồng Riềng (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
27.Huyện đoàn Gò Quao (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
28.Huyện đoàn Tân Hiệp (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
29.Huyện đoàn Châu Thành (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
30.Huyện đoàn An Biên (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
31.Huyện đoàn An Minh (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
32.Huyện đoàn Vĩnh Thuận (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
33.Huyện đoàn U Minh Thượng (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
34.Huyện đoàn Hòn Đất (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
35.Huyện đoàn Kiên Lương (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
36.Huyện đoàn Phú Quốc (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
37.Huyện đoàn Kiên Hải (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012).
38.Huyện ủy Gò Quao (2005), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá V) về tăng cường công tác Thanh niên trong thời kỳ mới, Kiên Giang.
39.Huyện ủy Tân Hiệp (2006), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá V) về tăng cường công tác Thanh niên trong thời kỳ mới, Kiên Giang.
40.Huyện ủy Giồng Riềng (2005), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá V) về tăng cường công tác Thanh Niên trong thời kỳ mới, Kiên Giang.
41.Huyện ủy Phú Quốc (2002), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá V) về tăng cường công tác Thanh Niên trong thời kỳ mới, Kiên Giang.
42.Huyện uỷ Kiên Hải (2002), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá V) về tăng cường công tác Thanh Niên trong thời kỳ mới, Kiên Giang.
43.Huyện uỷ Châu Thành (2008), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá V) về tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới, Kiên Giang.
44.V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
45.V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
46.Nguyễn Đức Luận (2008), "Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và tổ chức cơ sở Đoàn", Tạp chí Thanh niên, (16).
47.Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
48.Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
49.Hồ Chí Minh (1999), Về giáo dục và tổ chức thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
50.Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
51.Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
52.Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
53.Tô Văn Minh (2006), Sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với Chính quyền huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
54.Ngô Bích Ngọc (2004), "Nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với Đoàn Thanh niên trong các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội", Tạp chí Xây dựng Đảng, (số 3).
55.Nhiều tác giả (2001), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 70 năm xây dựng và trưởng thành, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
56.Nguyễn Thị Tú Oanh (1999), Phát huy nguồn lực Thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
57.Hoàng Phê (chủ biên) (1995), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.
58.   Trương Tấn Sang (2008), "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH", Tạp chí Cộng sản, (790).
59.Sở Văn hóa Thông tin Kiên Giang (2000), Kiên Giang điểm hẹn, Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang.
60.Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam đến năm 2010, Chính phủ.
61.Tỉnh đoàn Kiên Giang (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kì 2007 - 2012), Kiên Giang.
62.Tỉnh đoàn Kiên Giang (2008), Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2007, Kiên Giang.
63.Tỉnh đoàn Kiên Giang (2008), Báo cáo về  tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2007, Kiên Giang.
64.Tỉnh uỷ Kiên Giang (1993), Nghị quyết về tăng cường công tác thanh niên trong tình hình mới, Kiên Giang.
65.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2002), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) và Nghị quyết 14 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá V) về công tác Thanh niên trong tình hình mới, Kiên Giang.
66.Tỉnh ủy kiên Giang (2003), Đề án về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, Kiên Giang.
67.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2004), Kế hoạch chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết TW 5 (khoá IX) và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kiên Giang.
68.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2004), Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn-Hội-Đội và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi, Kiên Giang.
69.Tỉnh ủy Kiên Giang (2005), Xây dựng hệ thống chính trị ở Kiên Giang trong giai đoạn mới, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang.
70.Tỉnh ủy Kiên Giang (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kì 2005 - 2010, Kiên Giang.
71.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2006), Báo cáo sơ kết 3 năm (2004-2006) thực hiện Đề án 389 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở”, Kiên Giang.
72.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2006), Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về “ kết nạp Đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Người”, Kiên Giang.
73.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2007), Báo cáo về “Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh Kiên Giang”, Kiên Giang.
74.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2008), Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn (khoá VII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ mới”, Kiên Giang.
75.Tỉnh uỷ Kiên Giang (2008), Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở xã, phường, thị trấn”, Kiên Giang.
76.Văn Tùng (2001), Một số vấn đề về công tác thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
77.Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2005), Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang.
78.Văn phòng Trung ương Đảng (2008), Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang.
79.Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - thông tin, Hà Nội.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker