Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Luận văn cao học Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2020)
Tải về
Thông tin chi tiết
Tên file:
Luận văn cao học Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2020)
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
25/03/2013 16:29
Dung lượng:
1.10 MB
Số trang:
N/A
Đã xem:
2720
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC...................................... ............1

1.1 Một số lý luận cơ bản về chiến lược...................................... ..........................1

1.1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược...................................... ...................1

1.1.2 Chiến lược phát triển ngành....................................... ...............................3

1.1.3 Qui trình hoạch định chiến lược...................................... ...........................4

1.2 Đặc điểm của ngành du lịch....................................... ......................................5

1.2.1 Sản phẩm du lịch....................................... ............................................. ...5

1.2.2 Vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế......................................... .....6

Kết luận....................................... ............................................. ................................7

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI...................8

2.1 Tiềm năng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai......................................8

2.2 Thực trạng ngành du lịch tỉnh Đồng Nai.......................................... ............27

2.2.1 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ............................................. ....................27

2.2.2 Khách du lịch....................................... ............................................. .......29

2.2.3 Doanh thu du lịch....................................... ............................................. .32

2.2.4 Hoạt động lưu trú và kinh doanh lữ hành........................................ ........34

2.2.5 Các dịch vụ hỗ trợ........................................ ............................................3 4

2.2.6 Đầu tư cho ngành du lịch....................................... ..................................35

2.2.7 Nguồn nhân lực........................................ ............................................. ...36

2.2.8 Thực trạng tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch và công tác khai thác các tuyến điểm du lịch....................................... ...............................37

2.2.9 Các yếu tố khác........................................ ............................................. 38

2.3 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch tỉnh Đồng Nai.......................................... ............................................. .....41

2.3.1 Những điểm mạnh....................................... ..........................................42

2.3.2 Những điểm yếu ............................................. ......................................43

2.3.3 Những cơ hội để phát triển ngành du lịch....................................... .......44

2.3.4 Những thách thức....................................... ............................................4 5

Kết luận....................................... ............................................. ...................................46

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI (TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020)........................................ .....................48

3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến 2010 (tầm nhìn đến năm 2020)........................................ ...............................48

3.1.1 Mục tiêu........................................ ............................................. ...........48

3.1.2 Định hướng..................................... ............................................. ..........50

3.2 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến 2020...............................53

3.3 Xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai....................54

3.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).......................................5 4

3.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).....................................56

3.3.3 Ma trận SWOT......................................... ............................................. 56

3.4 Lựa chọn chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai....................58

3.4.1 Chiến lược xâm nhập thị trường theo hướng thu hút khách trong và ngoài nước...................................... ............................................. ..........58

3.4.2 Chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển sản phẩm du lịch....................................... ............................................. .....................59

3.4.3 Chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch.................................61

3.4.4 Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch................62

3.5 Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược...................................... 63

3.5.1 Giải pháp về đầu tư.......................................... ....................................63

3.5.2 Giải pháp về vốn........................................ ..........................................64

3.5.3 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch ............................................. 66

3.5.4 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch....................................... ..........................................68

3.5.5 Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá du lịch....................................... 71

3.5.6 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực........................................ .......71

3.5.7 Giải pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch .....................................73

3.5.8 Giải pháp phát triển bền vững du lịch....................................... ...........73

3.6 Kiến nghị....................................... ............................................. ......................75

3.6.1 Đối với Trung ương. ............................................. ................................75

3.6.2 Đối với Tỉnh Đồng Nai. ............................................. ..........................75

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤ

Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker