Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
21/06/2016 14:56
Dung lượng:
578.00 KB
Số trang:
99
Đã xem:
399
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
 
          1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng, góp phần gìn giữ và phát triển những ngành nghề truyền thống, tạo nhiều việc làm. Đây cũng là trường học kinh doanh lớn nhất của phần đông các doanh nhân trước khi tiến tới quy mô kinh doanh lớn hơn. Chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp hiện có trên cả nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong môi trường kinh tế chưa hoàn toàn thuận lợi cả tầm vĩ mô và vi mô. Trong đó gặp nhiều khó khăn về công nghệ sản xuất kinh doanh, mô hình quản lý, tiến độ, kỹ năng của đội ngũ lãnh đạo và tay nghề của người lao động, phương thức tiếp thị sản phẩm, đặc biệt là sự hạn chế về tiếp cận thông tin và dịch vụ tài chính, vốn đầu tư...
Xuất phát từ vai trò của DNNVV, những khó khăn của loại hình doanh nghiệp này, những mặt được và hạn chế của các chính sách hỗ trợ DNNVV phát triển. Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam số doanh nghiệp được thành lập còn ít so với số lượng lao động của tỉnh và số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, mở rộng quy mô, tăng thêm vốn và lao động cũng chưa nhiều. Hiện nay, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là doanh nhiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 98% tổng số DN trên đại bàn tỉnh Quảng Nam, là loại doanh  nghiệp được đánh giá là hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp, có nhiều ưu thế về tính năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường và là phương tiện rất hiệu quả trong việc huy động vốn đầu tư trong nước và tạo việc làm cho người lao động.
          Việc khuyến khích thành lập và phát triển các DNNVV là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện về vốn, về công nghệ và trình độ quản lý của tỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển các DNNVV ở tỉnh trong nhiều năm qua còn chậm và chưa ổn định. Điều đó xuất phát từ những hạn chế và khó khăn của bản thân DNNVV ở Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng; mặt khác chúng ta chưa có đủ những chính sách phù hợp, đặc biệt là chính sách về tài chính để hỗ trợ DNNVV và nhất là chưa thực hiện tốt những chính sách, giải pháp đã đề ra.
Nhằm góp phần thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các DNNVV trên địa bàn tỉnh, huy động tối đa tiềm năng về vốn, lao động, mặt bằng SXKD,… trong dân, cần thiết phải làm rõ thực trạng DNNVV của tỉnh và các chính sách hỗ trợ cho các DN này, qua đó đưa ra được một số giải pháp chủ yếu nhằm hỗ trợ thành lập và phát triển có hiệu quả cho các DNNVV của tỉnh Quảng Nam.
          2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
          Trong những năm gần đây, những vấn đề liên quan đến DNNVV luôn được nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Trong đó, đã có nhiều tác giả nghiên cứu về vai trò của Nhà nước và các chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển DNNVV như:
          - Đổi mới cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đến năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2000, do PGS.TS Nguyễn Cúc chủ biên.
          - Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh nghiệm nước ngoài và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Hà Nội 2001, do đồng tác giã Vũ Quốc Tuấn - Hoàng Thu Hoà,
          - Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hà Nội 2003, Viện nghiên cứu Thương Mại.
          - Tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nxb Tài Chính, Hà Nội năm 2000 của GS.TS Hà Xuân Phương, TS. Đỗ Việt Tuấn và Chu Minh Phương.
          - Luận văn thạc sỹ: Doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - thực trạng và giải pháp phát triển, của Nguyễn Thanh Bình, bảo vệ năm 2005 tại Viện Quản lý kinh tế - Học viện CTQG Hồ Chí Minh.
          - Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, của Phạm Minh Tuấn, bảo vệ năm 2005 tại tại Viện Quản lý kinh tế - Học viện CTQG Hồ Chí Minh.
          Tuy nhiên, ở tỉnh Quảng Nam chưa có tác giả nào đi sâu nghiên các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; nhất là những giải pháp hỗ trợ phát triển DNNVV. Đây là một vấn đề lớn đòi hỏi cần có những đầu tư nghiên cứu cụ thể.
          3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
          - Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỗ trợ phát triển DNNVV, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những năm tới.
          - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nói trên, luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
          + Làm rõ những vấn đề lý luận về hỗ trợ phát triển DNNVV;
          + Nghiên cứu kinh nghiệm hỗ trợ phát triển DNNVV của một số quốc gia và địa phương trong nước.
          + Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001-2006;
          + Đề xuất phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ phát triển DNNVV ở tỉnh Quảng Nam những năm tới.
          4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
          4.1. Đối tượng nghiên cứu
          Luận văn nghiên cứu DNNVV và hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ phía chính quyền địa phương trong khung khổ cơ chế, chính sách chung của Nhà nước.
          4.2. Phạm vi nghiên cứu
          -  Hỗ trợ phát triển DNNVV bao gồm nhiều nội dung, tuy nhiên, luận văn chủ yếu nghiên cứu các nội dung sau:
          + Tạo lập môi trường kinh doanh cho DNNVV hoạt động;
          + Các hoạt động tư vấn cho DNNVV;
          + Hỗ trợ về tài chính và mặt bằng sản xuất kinh doanh;        
          + Hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực;
          + Hỗ trợ về tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm;
          + Hỗ trợ thành lập các hiệp hội của DNNVV.
          - DNNVV được đề cập trong luận văn bao gồm các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn trong nước với nhiều hình thức tổ chức khác nhau hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thu công nghiệp, thương mại - dịch vụ, phân bổ trên địa bàn cả tỉnh.
          - Thời gian nghiên cứu: từ 2001 đến nay.
          5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
          Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thống kế, phân tích, tổng hợp, so sánh,... trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của một số công trình nghiên cứu có liên quan.
          Luận văn dựa trên các quan điểm, đường lối phát triển KT-XH của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tỉnh Quảng Nam về phát triển DNNVV.
          6. Đóng góp mới về khoa học và thực tiễn của luận văn
          Luận văn có những đóng góp mới sau đây:
          - Góp phần hệ thống hoá và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về hỗ trợ phát triển DNNVV;
          - Rút ra được những bài học từ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển DNNVV của một số quốc gia và địa phương trong nước có thể vận dụng vào thực tiễn của tỉnh Quảng Nam.
          - Phân tích đúng thực trạng hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001-2006, rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân.
          - Đề xuất được phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những năm tới.
          7. Kết cấu của luận văn
          Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương, 8 tiết.
          Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hỗ trợ phát triển DNNVV
          Chương 2: Thực trạng hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
          Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ phát triển  DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những năm tới.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker