Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

"Giáo dục ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
"Giáo dục ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
13/11/2013 10:49
Dung lượng:
286.50 KB
Số trang:
N/A
Đã xem:
2369
Tải về:
11
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng một “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thực sự của dân, do dân, vì dân, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao dân trí và trình độ hiểu biết pháp luật cho mọi thành viên trong xã hội.
Cùng với việc chú trọng xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, Nhà nước đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh, thống nhất và công bằng. Một trong những biện pháp có tầm quan trọng đặc biệt đó là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là một biện pháp không thể thiếu được trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật, nhằm hình thành một cách bền vững ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của người dân.
Xác định đúng tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân nên trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta nhấn mạnh phải “phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật” [20,tr.135]. Đây chính là điều kiện đảm bảo cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế thành công, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, thực tế công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong những năm qua còn nhiều hạn chế, chưa được đặt ngang tầm với yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật. Kiểm điểm 3 năm thực hiện Chỉ thị số: 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) kết luận:
Một số cấp uỷ, tổ chức Đảng nhận thức chưa đầy đủ về công tác này,…Giáo dục pháp luật trong nhà trường, ngoài xã hội chậm đổi mới, còn nặng về lý thuyết, ít gắn với thực tiễn cuộc sống, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu, thiếu trọng tâm, trọng điểm, nhất là với các đối tượng đặc thù. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, giới thiệu, học tập, nghiên cứu pháp luật chưa được nhiều, đối tượng tiếp cận còn trong phạm vi hẹp [3, tr.2].
Vì thế vấn đề tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân là rất cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn ở nước ta hiện nay. Nó trở thành yếu tố khách quan của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới.
Kiên Giang là tỉnh tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc, có cộng đồng người Khmer khá lớn với gần 24 vạn người (chiếm 14% dân số toàn tỉnh). Đồng bào dân tộc Khmer Kiên Giang sống bằng nghề nông và cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Những năm gần đây thực hiện chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc Khmer như Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư (khoá VII), Chương trình 135/CP của Chính phủ làm cho đời sống vật chất và trình độ văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer có nâng lên, nhưng do đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn, các điều kiện để tiếp nhận thông tin, nhất là thông tin pháp lý, văn bản pháp luật rất hạn chế cho nên ý thức pháp luật không cao, nhiều vụ vi phạm Luật hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật giao thông đường bộ và đường thuỷ…thường xuyên xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, hiện nay một số phần tử xấu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước để kích động đồng bào Khmer vượt biên trái phép, khiếu kiện đông người…làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh.
Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tăng cường tuyên truyền giáo dục đưa pháp luật vào cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer, để họ hiểu và làm theo pháp luật, giảm bớt những hủ tục lạc hậu, những vụ vi phạm pháp luật qua đó  nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Với những lý do trên tác giả chọn vấn đề: "Giáo dục ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang hiện nay" làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình, bởi đây là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn ở Kiên Giang hiện nay.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker