Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Đoàn kết quốc tế, một trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1954 -1975)”
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Đoàn kết quốc tế, một trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1954 -1975)”
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
17/06/2014 22:34
Dung lượng:
499.50 KB
Số trang:
92
Đã xem:
1386
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Như chúng ta đã biết đoàn kết quốc tế là một truyền thống vô cùng quý báu, là bài học lịch sử vô giá trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thắm nhuần được truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của dân tộc, ngay từ khi thành lập, Đảng  ta đã tiếp thu, vận dụng và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, từng bước đưa cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách lớn, giàng thắng lợi hoàn toàn, thống nhất nước nhà và tiến lên xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như ngày hôm nay. Đoàn kết quốc tế đã trở thành một phương châm hành động và nó cũng là một trong những nhân tố cơ bản, có tính quyết định bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng nước nhà, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng trong lịch sử dân tộc. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991, cương lĩnh đã tổng kết năm bài học của cách mạng nước ta, trong đó có bài học “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế”.
Tập hợp lực lượng cho bất kỳ một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nào cũng có hai bình diện: quốc gia và quốc tế. Nếu tranh thủ được sự ủng hộ, liên hiệp hành động của các lực lượng quốc tế, thì sức mạnh của dân tộc sẽ được tăng lên gấp bội. Do vây, song song với chủ trương tập hợp sức mạnh dân tộc, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm tới mặt trận quốc tế tập hợp lực lượng, tranh thủ mở rộng đoàn kết và ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam.
Nếu đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của dân tộc thì đoàn kết quốc tế làm tăng thêm sức mạnh cho các dân tộc
          Vì vậy từ rất sớm xhủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới: “Cách mạng An Nam cũng là một phận trong cách mệnh thế giới. Ai là cách mệnh thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”.
          Đảng ta luôn nhận thức và thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa phong trào cách mạng trong nước với phong trào cách mạng và lực lượng tiến bộ trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong cương lĩnh chính trị năm 1930 và cương lĩnh năm 1991, Đảng ta luôn quan tâm nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại một nhiệm vụ chiến lược.
          Và cũng nhờ vào truyền thống quý báu đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân dân ta tiêu diệt, làm tan rã và xóa bỏ toàn bộ bộ máy chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng, thắng lợi này đã mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.-giai đoạn cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một chiến công lớn của  thế kỷ XX, Mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và  trí tuệ con người, là một thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam  thời đại Hồ Chí Minh.
Góp phần vào thắng lợi trường kỳ đó, có nhiều yếu tố và Đoàn kết quốc tế cũng là một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975.
Với tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, tôi quyết định chọn đề tài Đoàn  kết quốc tế, một trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1954 -1975)”Tài Liệu Tham Khảo
 
1. Bộ giáo dục và đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng Sản        Việt Nam tập II, 2007, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Đình Bin, Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, 2003, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
3. Nguyễn Đình Bin, Ngoại giao Việt Nam (1945-2000), 2002, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
4. Hoàng Dũng, Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-1954) Thắng lợi và bài học, 2000, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
5. Bùi Kim Đỉnh- Nguyễn Quốc Bảo, Hỏi-đáp môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2007, NXB Đại học quốc gia Hà Nội
6. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2006, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
7. Nguyễn Quốc Hùng, Hồ Chí Minh-người chiến sĩ quốc tế, 2005, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
8. Đinh Xuân Lâm, Tư tưởng đoàn kết quốc tế và chiến lược đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh, Tạp chí lịch sử Đảng số 3/ 1999
9. Nguyễn Đình Liêm, Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những sự kiện 1961-1970, 2006, NXB Khoa học xã hội Hà Nội
10. Phan Ngọc Liên – Trịnh Vương Hồng, Hồ Chí Minh-người chiến sĩ cách mạng quốc tế, 2000, NXB Công An nhân dân Hà Nội
11. Lưu Văn Lợi, Ngoại giao Việt Nam 1945-1995, 2004, NXB Công An nhân dân Hà Nội
12. Nguyễn Phúc Luân, Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945-1975), 2001, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
13. Nguyễn Phúc Luân, Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo, 2003, NXB Công An nhân dân Hà Nội
14. Nguyễn Phúc Luân, Chủ tịch Hồ Chí Minh –trí tuệ lớn của nền ngoại giao Việt Nam Hiện Đại, 1999, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
15. Đinh Xuân Lý, Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, 2005, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
16. Đinh Xuân Lý, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tập II, 2007, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
17. ILYA V. GAIDUK, người dịch Trần Huy Thắng- Trần Văn Liên, Liên bang Xô Viết và chiến tranh Việt Nam, 1998, NXB Công An nhân dân Hà Nội
18. Nguyễn Dy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, 2002, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
19. Nguyễn Dy Niên, Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, Tạp chí cộng snar số 18
20. Nguyễn Trọng Phúc, Các Đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930-2006), 2006, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
21. Nguyễn Xuân Sơn, Hỏi-đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta, 2008, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
22. Lê Văn Thái – Nguyễn Huy Toàn, Góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 2003, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
23. Trần Minh Trưởng, Hoạt động ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1954-1969, 2005, NXB Công An nhân dân Hà Nội
24. Nguyễn Đình Ước, Góp phần tìm hiểu đường lối quân sự của Đảng, 2003, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
25. Lê Văn Yên, Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc, 2002, NXB Thanh niên Hà Nội
26. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, 2002, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
27. Đảng Sộng Sản việt Nam, văn kiện đảng toàn tập, tập 2, 2002, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
28. Đảng Cộng Sản việt Nam, văn kiện đảng toàn tập, tập 7, 2002, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội   
29. Hồ Chí Minh: Toàn tập,tập 3, 2004, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội   
30. Hồ Chí Minh: Toàn tập,tập 4, 2004, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội    

Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker