Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ năm 1996 đến năm 2011
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ năm 1996 đến năm 2011
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
02/06/2014 20:55
Dung lượng:
184.00 KB
Số trang:
N/A
Đã xem:
3768
Tải về:
2
Đã thảo luận:
0
1.Lý do chọn đề tài
Trong thời đại hiện nay, khi toàn cầu hóa đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu; hội nhập quốc tế đã trở thành xu thế phổ biến, thành đòi hỏi bức thiết; thì một đất nước muốn phát triển cần phải có các nguồn lực: Vốn, khoa học - công nghệ, tài nguyên và con người – nhân lực.... Trong các nguồn lực cần thiết đó thì nguồn nhân lực là quan trọng nhất, có tính chất quyết định giữ vị trí trung tâm và quan trọng nhất. Điều này cũng đã được C.Mác khẳng định rằng: Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế xã hội nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. Con người chính là yếu tố số một của lực lượng sản xuất. Con người – nguồn nhân lực luôn chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực.
Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: phát triển con người Việt Nam toàn diện vừa là mục tiêu, vừa là động lực; chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước; đầu tư cho con người là đầu tư mang tính chiến lược, đầu tư cho phát triển là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất, là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.
          Để có sự phát triển nhanh và bền vững, phát triển nhanh gắn kết chặt chẽ với phát triển bền vững, phát triển bền vững là chiến lược thì một lần nữa Đảng ta lại khẳng định khi thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ” là một trong ba “đột phá chiến lược”.
Nằm ở phía Đông Bắc của Tổ Quốc có vị trí địa lý, chính trị đặc biệt quan trọng, có điều kiện tự nhiên nhiều ưu đãi, những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Quảng Ninh ngày càng khẳng định vị thế của địa bàn động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.  Trước đòi hỏi của một tỉnh trọng điểm kinh tế, trọng điểm công nghiệp, yêu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương là hết sức bức thiết. Bởi vì, nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trước những yêu cầu đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và đã thu được nhiều kết quả. Song cũng còn một số hạn chế và nảy sinh những vấn đề mới. Việc nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trong những năm đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm làm rõ sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh vận dụng chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực vào thực tiễn địa phương, đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm vận dụng vào hiện thực. Do đó tôi chọn đề tài: “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH từ năm 1996 đến năm 2011, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
-  Mục đích luận văn
+ Làm sáng tỏ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh về xây dựng nguồn nhân lực trong những năm 1996 – 2011;
+ Rút ra một số kinh nghiệm vận dụng vào xây dựng nguồn nhân lực của Tỉnh hiện nay đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.
- Nhiệm vụ nghiên cứu
+ Làm rõ yêu cầu khách quan xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ở Quảng Ninh trong những năm 1996 – 2011.
+ Phân tích, luận giải làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vào thực tiễn Quảng Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ năm 1996 đến năm 2011.
+ Đánh giá kết quả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh.
+ Đúc rút những kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh vận dụng vào hiện thực.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Nghiên cứ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
- Phạm vi:  
+ Về nội dung: Nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm.
+ Về thời gian: Từ năm 1996 đến năm 2011
+ Không gian: Trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
* Đóng góp mới của đề tài
- Luận án hệ thống hoá chủ trương, đường lối, giải pháp của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương, từ 1996 đến  2011.
          - Phân tích đánh giá một cách khách quan, khoa học thành tựu và hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Quảng Ninh, từ 1996 đến 2011.
* Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
Luận án góp  phần  tổng  kết  hoạt  động  lãnh  đạo  phát  triển  nguồn  nhân  lực  của  Đảng  bộ  địa phương; tổng kết một số kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Kết quả nghiên cứu của luận án góp thêm những căn cứ để bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
          - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng ở các trường Đại học, Cao đẳng.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker