Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
19/07/2016 14:31
Dung lượng:
1.24 MB
Số trang:
125
Đã xem:
585
Tải về:
1
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sinh viên ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Họ là những trí thức tương lai của đất nước. Chính họ sẽ là người đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc CNH-HĐH đất nước trong thế kỉ của văn minh trí tuệ, của khoa học- công nghệ mới, của toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế thế giới. Phần lớn trong số họ cũng chính là thanh niên - những con người đại diện cho một thế hệ tiên tiến mới, lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Đối với sinh viên, những ngày ngồi trên giảng đường đại học là quãng thời gian vô cùng quan trọng trong quá trình lâu dài tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp tư duy, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Từ điểm xuất phát này họ sẽ trưởng thành và bước vào đời. Được lớn lên trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, được Đảng, Nhà nước, nhà trường, xã hội và gia đình quan tâm nuôi dạy, được thừa hưởng một truyền thống văn hoá dân tộc lâu đời, truyền thống cách mạng oanh liệt, đa phần sinh viên ý thức được sự may mắn, cơ hội và trách nhiệm, hăng hái học tập phấn đấu trở thành những người lao động có trí tuệ, sáng tạo để có được cuộc sống tốt đẹp hơn và góp sức dựng xây đất nước vươn lên hùng cường.
Tuy nhiên, thực trạng đạo đức sinh viên hiện nay đang nổi cộm một số vấn đề rất đáng lo ngại. Một bộ phận sinh viên sống thiếu niềm tin, phai nhạt lí tưởng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lối sống từ bên ngoài… Thực trạng đó đã và đang tác động tiêu cực đến việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực trẻ và đầy sức mạnh này.
Để phát huy tính tích cực và điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, hành động của sinh viên, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội ngoài việc chăm lo giáo dục tri thức, chuyên môn, phải hết sức quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Đại hội X của Đảng ta chủ trương phải “coi trọng bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp của bản thân với tương lai của cộng đồng, dân tộc, trau dồi cho học, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại”.
Thanh Hóa là một tỉnh lớn nhưng còn nghèo, chậm phát triển so với mức độ trung bình của cả nước. Để đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, Thanh Hóa đang rất cần một lực lượng lao động trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Lực lượng lao động đó được đào tạo chủ yếu ở các trường đại học, cao đẳng tại Thanh Hóa.
Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm của các nhà trường và các cơ quan chức năng có liên quan, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa đã được đẩy mạnh và đổi mới cả về nội dung, phương pháp, hình thức. Nhờ đó, đã góp phần giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay cũng đã và đang có những biểu hiện tiêu cực về đạo đức. Đại hội Đảng bộ trường đại học Hồng Đức(Thanh Hóa) khóa II đã vạch rõ: “Một số học sinh, sinh viên ảnh hưởng lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, ngại học tập, rèn luyện, dẫn đến vi phạm nội quy, quy chế, tệ nạn xã hội, vi phạm kỉ luật, pháp luật”. Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng trước hết là do những hạn chế, yếu kém của việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Điều đó đòi hỏi sự cần thiết phải có những giải pháp để kịp thời nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên, nếu không sẽ có tác động tiêu cực không nhỏ đến việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao này, và đến cả sự phát triển của địa phương.Với những lí do nêu trên, việc nghiên cứu vấn đề: “Chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay là rất cấp thiết.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Vấn đề đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Cho đến nay đã có khá nhiều công trình được công bố, trong đó có những công trình liên quan đến đề tài, tiêu biểu như:
* Về đạo đức cách mạng:
-  "Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng", Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976.
- "Chủ động và tích cực xây dựng đạo đức mới", Nxb Sự thật, Hà Nội, 1983.
- "Tư tưởng đạo đức cách mạng - truyền thống, dân tộc, nhân loại", Vũ Khiêu (chủ biên), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993.
* Về giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trong điều kiện hiện nay có:
- Phạm Đình Nghiệp, Giáo dục tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình mới, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1999.
- Võ Minh Tuấn, Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên, Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, tháng 5-2004.
* Một số luận án, luận văn có liên quan đến đề tài:
- Trần Thị Thanh, Đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục ở các trường thuộc sở giáo dục-đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hiện nay – thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2005
- Dương Quốc Quân, Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Bắc Giang hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Hà Nội 2005.
- Cao Ngọc Hải, Chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng trong các trường sĩ quan ngoại ngữ quân đội nhân Việt Nam , Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội 2005.
Các chuyên khảo, đề tài, bài viết đã nghiên cứu đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng dưới nhiều góc độ khác nhau, đề xuất nhiều giải pháp tiến hành giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng của sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
* Mục đích của luận văn:
Nghiên cứu góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
* Nhiệm vụ của luận văn:
- Làm rõ những vấn đề lí luận về đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa.
- Đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay và rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm.
- Đề xuất một số phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
4. Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa.
* Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khảo sát chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa từ năm 2004 đến nay và định hướng giải pháp đến năm 2015.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
* Cơ sở lý luận
- Luận văn dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nói chung và đối với thanh niên, sinh viên nói riêng để nghiên cứu.
 - Luận văn kế thừa các kết quả nghiên cứu của những công trình khoa học có liên quan đã công bố, nghiệm thu, đồng thời còn sử dụng những tài liệu của các Đảng bộ, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa có liên quan đến đề tài
* Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, các phương pháp lịch sử và lôgíc, phân tích và tổng hợp, điều tra, thống kê. . . để thực hiện mục đích và nhiệm vụ đã đề ra.
6. Đóng góp của luận văn
- Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
- Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Thanh Hóa; làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin nói chung và học phần Đạo đức học nói riêng.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết. 
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker