Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
05/09/2016 10:35
Dung lượng:
1.06 MB
Số trang:
123
Đã xem:
473
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đề tài luận văn thạc sỹ luật "Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá." được nghiên cứu bởi những lý do cấp thiết sau:
Một là, tham nhũng là quốc nạn và là điểm nóng của toàn cầu. Tệ nạn tham nhũng nhất là tội phạm về tham nhũng gây nên những hậu quả to lớn về vật chất, tinh thần, đạo lý và pháp lý, thậm chí là nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng, của nhà nước và chế độ. Nghị quyết số 04-NQ/ TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã khẳng định:
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta [11].
Quan điểm của Đảng ta cho thấy chống tham nhũng, đặc biệt là chống tội phạm về tham nhũng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu của toàn xã hội và Nhà nước, trước hết là của hệ thống tư pháp, nhằm bảo đảm không một hành vi tội phạm về tham nhũng nào không bị phát hiện, xử lý nghiêm minh. Để làm được điều đó, các cơ quan tư pháp (CQTP) trong đó các cơ quan điều tra (CQĐT), Viện kiểm sát (VKS) phải phát huy cao độ vai trò của mình trong điều tra, truy tố, từ đó tạo ra những tiền đề quan trọng cho việc xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các tội phạm về tham nhũng, không bỏ lọt, cũng không làm oan người vô tội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy do tính chất phức tạp và khó khăn của các vụ án tham nhũng, bởi tội phạm về tham nhũng được thực hiện từ những cán bộ, công chức có chức, có quyền, có ảnh hưởng tác động tiêu cực, chống đối quyết liệt nên công tác điều tra, truy tố hết sức khó khăn, và không phải lúc nào cũng được bảo đảm. Do vậy, nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật (ADPL) thực hành quyền công tố (THQCT) trong giai đoạn điều tra tội phạm về tham nhũng; xác định chính xác các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện bảo đảm việc ADPL đó là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng việc góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng của toàn bộ hệ thống tư pháp Việt Nam hiện nay.
Hai là, trong điều kiện cải cách tư pháp, và theo yêu cầu cải cách tư pháp, với mục tiêu "xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN, hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao" [10], đòi hỏi phải cải cách đồng bộ cả thể chế tư pháp, bộ máy tư pháp và đội ngũ cán bộ công chức tư pháp. Công cuộc cải cách tư pháp rộng lớn đó đặt ra rất nhiều nhiệm vụ phải giải quyết, trong đó có việc luận chứng những cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần hoàn thiện các thể chế tố tụng tư pháp, đổi mới về cơ bản các cơ quan điều tra, kiếm sát theo hướng "thu gọn đầu mối" các CQĐT," kết chặt chẽ giữa công tác kiểm sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự." tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra". Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra tội phạm về tham nhũng sẽ trực tiếp góp phần vào việc thực hiện thành công những nhiệm vụ khó khăn trên.
Ba là, trong hơn hai mươi năm đổi mới, Thanh Hoá đã có bước phát triển về nhiều mặt, kinh tế tăng trưởng, đời sống các tầng lớp nhân dân, các dân tộc không ngừng được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, cũng như các địa phương trong cả nước, tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đã làm cho Thanh Hoá gặp không ít khó khăn, tệ nạn xã hội và tội phạm, trong đó có tội phạm về tham nhũng không có chiều hướng suy giảm. Đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng trở thành điều kiện tiên quyết cho phát triển, cho việc xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh, phát huy nguồn lực con người, duy trì, củng cố các giá trị truyền thống của dân tộc. Bảo đảm cho các CQĐT, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ADPL đúng đắn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chặn đứng và đẩy lùi tệ tham nhũng , xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, là đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển mọi mặt của tỉnh nhà.
Từ những căn cứ nêu trên, và là một cán bộ đang công tác trong các CQTP của tỉnh Thanh Hoá, tôi nhận thấy nghiên cứu ADPL THQCT của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh là hết sức cần thiết, đồng thời cũng trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác của bản thân.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Trong những năm vừa qua, do tệ nạn tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, do những bất cập trong hệ thống pháp luật tố tụng, cũng như trong tổ chức của các CQĐT, VKSND và những bất cập trong việc phối hợp giữa các cơ quan này trong quá trình giải quyết các vụ án, đặc biệt là do yêu cầu của cải cách tư pháp đã đề ra rất nhiều vấn đề lý luận phải giải quyết có rất nhiều công trình khoa học được thực hiện trong thời kỳ này trong đó, những công trình liên quan đến đề tài luận văn bao gồm:
Một là, các công trình nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện chính xác, kịp thời hành vi tham nhũng, tội phạm về tham nhũng, đưa ra cơ chế phòng chống tham nhũng hiện nay, trong đó có việc nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp lý phòng, chống tham nhũng, trực tiếp là việc ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng, hoàn thiện bộ máy phòng, chống tham nhũng. Liên quan đến các nghiên cứu này có các đề tài khoa học cấp Bộ do Thanh tra chính phủ thực hiện, gần đây có các luận văn thạc sỹ sau:
- Hoàn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng (2005), luận văn thạc sỹ luật của Nguyễn Thế Anh, bảo vệ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- Thực trạng và giải pháp phòng chống tội phạm tham nhũng (2006), luận văn thạc sỹ luật của Trần Anh Tuấn, bảo vệ tại Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- Cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng và hoàn thiện bộ máy phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (2007), luận văn thạc sỹ luật của Vũ Việt Phương, bảo vệ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Hai là, các công trình nghiên cứu đổi mới tổ chức, các CQĐT, truy tố, đổi mới và bảo đảm hiệu lực, chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành các bản án của các cơ quan tư pháp, trong đó có các luận văn tiến sỹ, luận văn thạc sỹ luật đáng lưu ý sau:
- Luận văn Tiến sỹ luật: "Áp dụng pháp luật trong xét xử hình sự của Toà án nhân dân các cấp ở Việt Nam" (2004), của nghiên cứu sinh Lê Xuân Thân, bảo vệ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung luận văn phân tích làm sáng tỏ những vấn đề về ADPL trong xét xử hình sự, thực trạng ADPL trong xét xử hình sự của toà án nhân dân các cấp ở Việt Nam, đặc biệt là những nguyên nhân hạn chế ADPL của toà án nhân dân các cấp để đưa các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.
- Luận văn thạc sỹ luật: "Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiếm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay" (năm 2005) của Trịnh Duy Tám, bảo vệ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung luận văn trên cơ sở lý luân chung về ADPL, phân tích làm sáng toả những vấn đề về ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND, thực trạng ADPL THQCT giai đoạn điều tra của VKSND ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, từ đó để đưa các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.
- Luận văn thạc sỹ: "Áp dụng pháp luật trong điều tra, truy tố các vụ án ma tuý theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay" (2007), của Bùi Mạnh Cường, bảo vệ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- Cùng nghiên cứu những vấn đề trên còn nhiều sách chuyên khảo, các bài viết của các nhà khoa học được các Nhà xuất bản, các Tạp chí chuyên ngành công bố liên quan đến đề tài.
Từ những công trình trên có thể thấy có rất nhiều công trình đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn mà luận văn có thể kế thừa, phát triển song không có công trình nào trùng lặp với đề tài luận văn cả.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
 - Vê mục đích: Luận văn có mục đích luận chứng những cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp bảo đảm ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá.
- Phù hợp mục đích trên luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau:
Một là, luận chứng những vấn đề lý luận về ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra tội phạm về tham nhũng, như khái niệm, đặc điểm của ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra tội phạm về tham nhũng, những yếu tố ảnh hưởng và điều kiện bảo đảm ADPL trong hoạt động đó.
Hai là, đánh giá thực trạng ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá
Ba là, đề xuất và luận chứng các yêu cầu và giải pháp bảo đảm ADPL THQCT ở giai đoạn điều tra của VKSND đối với các tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá, hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở đề xuất và luận chứng các giải pháp bảo đảm ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng.
Về phạm vi nghiên cứu: Đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng liên quan đến rất nhiều vấn đề, từ thể chế đến bộ máy và cơ chế hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, trong đó có CQTP, và được triển khai trên diện rộng, ở tất cả các địa phương trong cả nước. Do phạm vi có hạn, luận văn chỉ nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn việc ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng và chỉ ở tỉnh Thanh Hoá, trực tiếp là từ khi khởi tố vụ án hình sự đến khi VKSND quyết định truy tố bị can ra trước toà để xét xử, không nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về ADPL THQCT trong giai đoạn xét xử. Về thời gian, luận văn chỉ nghiên cứu những vấn đề ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng và chỉ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong vòng 5 năm trở lại đây. ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của viện kiểm sát quân sự không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn này.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, trực tiếp là dựa vào các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đổi mới nhà nước và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, về mục đích, quan điểm cải cách tư pháp, đổi mới các thể chế tố tụng, tổ chức VKSND.
- Về phương pháp nghiên cứu:
Ngoài việc vận dụng các phương pháp truyền thống của triết học Mác-Lê nin, như phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp phân tích và tổng hợp, lịch sử cụ thể luận văn, còn sử dụng một số phương pháp của các bộ môn khoa học chuyên ngành, trong đó vận dụng phương pháp của lý thuyết hệ thống để bảo đảm tính nhất quán, liên thông giữa các chương, tiết thuộc kết cấu luận văn; các phương pháp của khoa học, thống kê tội phạm, xã hội học được luận văn sử dụng chủ yếu để đánh giá thực trạng và luận chứng các yêu cầu và giải pháp bảo đảm ADPL THQC trong giai đoạn điều tra của VSND đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
6. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn
Từ kết quả đạt được, luận văn có những đóng góp sau:
- Đã phân tích làm rõ những đặc điểm của ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng.
- Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện bảo đảm ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng.
- Đánh giá khách quan toàn thực trạng ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng.
- Xác định các yêu cầu và luận chứng các giải pháp bảo đảm cho việc ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng.
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
Kết quả của Luận văn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, cụ thể là góp phần hoàn thiện những cơ sở lý luận đổi mới tổ chức và hoạt động ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng.
Các giải pháp mà luận văn đề xuất có giá trị tham khảo nhằm bảo đảm cho các cán bộ, kiểm sát viên (KSV) ADPL THQCT trong giai đoạn điều tra của VKSND đối với tội phạm về tham nhũng ở tỉnh Thanh Hoá, nâng cao được hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng của các cơ quan tư pháp hiện nay.
Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, phần nội dung gồm 3 chương, 7 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker