Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Tiểu luận - Đề án » Nguyên lý của CN Mác-Lênin » Kinh tế chính trị

Tìm kiếm

190 tiểu luận Kinh tế chính trị
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
190 tiểu luận Kinh tế chính trị
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Tiểu luận - Đề án » Nguyên lý của CN Mác-Lênin » Kinh tế chính trị
Gửi lên:
05/11/2013 22:39
Dung lượng:
273.50 KB
Số trang:
N/A
Đã xem:
2724
Tải về:
2
Đã thảo luận:
0
  TÊN ĐỀ TÀI
1 CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta
2 KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN
3 Thất nghiệp và việc làm ở VN
4 KT tư nhân
5 Lý luận chung về phương thức SX (PTSX)
6 Phân khúc thị trường trong nền KTTT
7 Những vấn đề về KTTT
8 Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
9 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
10 XK thuỷ sản ở VN
11 Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn
12 Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
13 Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ
14 Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN
15 Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX
16 Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
17 Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp
18 Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
19 Con đường đi lên XHCN của VN
20 Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
21 Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại
22 Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
23 Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN
24 Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân
25 Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta
26 Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay
27 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
28 Lý luận về tiền lương của Mác
29 Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay
30 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN
31 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
32 Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH 
33 Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN
34 Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN
35 Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta
36 Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
37 Lạm phát và tăng trưởng KT
38 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào VN
39 Nghệ thuật tiêu thụ XBP
40 Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần KT ở nước ta hiện nay
41 Con đường quá độ lên XHCN của VN
42 Hình thái KTXH
43 Lý luận hình thái KTXH
44 Mô hình cty mẹ - cty con
45 LLSX và QHSX
46 ASEAN
47 Quản lý tri thức
48 Những vấn đề lý luận về lạm phát
49 Sự phát triển của các hình thái kinh tế
50 Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN
51 Các chính sách KTXH
52 Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập
53 Kinh tế nhà nước
54 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
55 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
56 Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận
57 Lợi nhuận
58 Lợi nhuận
59 Đầu tư nước ngoài
60 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
61 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
62 CNH - HĐH
63 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
64 CNH - HĐH
65 CNH - HĐH nền KTQD
66 Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập
67 Cổ phần hoá DN
68 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
69 Bản chất và vai trò của cty đa quốc gia
70 Kinh tế nhà nước
71 Cơ cấu KT nhiều thành phần
72 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
73 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
74 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
75 Mô hình cty mẹ - cty con
76 Cty cổ phần
77 Hình thái KTXH
78 Tính quy luật của sự hình thành KTTT
79 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
80 Sự hình thành nền KTTT
81 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
82 Phân phối trong nền KTTT
83 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
84 Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ
85 Cơ cấu KT nhiều thành phần
86 LLSX và QHSX
87 LLSX và QHSX
88 Hàng giả
89 Nền KTHH nhiều thành phần
90 Hàng hoá sức lao động
91 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
92 Hình thái KTXH
93 Hình thái KTXH
94 Hình thái KTXH
95 Hình thái KTXH
96 Quy luật giá trị
97 Hình thái KTXH
98 Đầu tư trực tiếp nước ngoài
99 CNH - HĐH
100 KHCN
101 Vốn và các giải pháp huy động vốn
102 KHCN
103 KTNN (KT nhà nước)
104 Vai trò của nền KTNN
105 Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp
106 KTHH
107 KTHH nhiều thành phần
108 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
109 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
110 KT TB tư nhân
111 Các hình thức tiền lương
112 KTTT
113 Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)
114 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
115 KTTT định hướng XHCN
116 KT trang trại nông nghiệp
117 Hình thái KTXH
118 KTTT định hướng XHCN
119 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
120 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
121 Buôn lậu và gian lân thương mại
122 KTTT định hướng XHCN
123 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
124 Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN
125 Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
126 KTTT định hướng XHCN
127 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
128 Cổ phần hoá DN
129 Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN
130 Cổ phần hoá DN
131 Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH
132 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT
133 Máy móc và lao động trong SX GTTD
134 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
135 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
136 Lý luận chung về thị trường
137 Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO
138 Cạnh tranh trong nền KTTT
139 Lợi nhuận
140 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
141 KTTT định hướng XHCN
142 Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB
143 Tham nhũng
144 Cổ phần hoá DN
145 Cổ phần hoá DN
146 Thị trường
147 Quan hệ phân phối thu nhập
148 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
149 Cty cổ phần
150 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
151 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
152 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
153 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
154 Sở hữu tư nhân
155 CNH - HĐH
156 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
157 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
158 XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
159 KTNN (KT nhà nước)
160 Lợi nhuận
161 KTNN (KT nhà nước)
162 Hình thái KTXH
163 KTTT và sự phân hoá giàu nghèo
164 Lạm phát
165 KTTT
166 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu 
167 Lợi nhuận
168 Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN
169 Doanh nghiệp và người lao động
170 KTTT
171 Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN
172 KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó
173 Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
174 KTTT 
175 Mối QH biện chứng giữa các thành phần KT
176 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
177 Nền KTHH nhiều thành phần
178 KTTT
179 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
180 Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90
181 Giá trị sức lao động
182 Cổ phần hoá DN
183 QH phân phối
184 Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
185 QH phân phối
186 LLSX và QHSX
187 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
188 LLSX và QHSX
189 LLSX và QHSX
190  Duy vật lịch sử và GTTD
191 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
192 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu 
193 Yếu tố con người trong công tác quản lý
 194 Quản lý nhà nước về KT
 195 Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
 196 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 
 197 Cơ chế thị trường và nền KTTT
 198 Quy luật giá trị

Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker