Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Đề thi - Đáp án

Tìm kiếm

Đề thi đáp án thi tốt nghiệp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề thi đáp án thi tốt nghiệp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Đề thi - Đáp án
Gửi lên:
08/06/2012 00:09
Dung lượng:
129.50 KB
Số trang:
25
Đã xem:
6465
Tải về:
21
Đã thảo luận:
0
Câu 1 (6 điểm): Phân tích các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao nói chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
 Câu 2 (5 điểm):  Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 3 (5 điểm) :  Hãy làm rõ giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của dân tộc và nhân loại?
Câu 4 (6 điểm): Trình bày những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về  cách mạng giải phóng dân tộc? Quan điểm nào được đánh giá là sáng tạo nhất? Vì sao?
Câu 5 (4 điểm). Phân tích tính sáng tạo của Hồ Chí Minh trong luận điểm: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc”?
Câu 6 (5 điểm): Phân tích luận điểm: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần phải được tiến hành bằng con đường bạo lực cách mạng”. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng quan điểm này như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 7 (5 điểm): Phân tích những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng và phát triển những đặc trưng này như thế nào trong sự nghiệp đổi mới hiện nay?
Câu 8 (5 điểm) : Hãy chỉ ra những mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa xã hội và phân tích những động lực để đạt được mục tiêu đó theo tư tương Hồ Chí Minh?
Câu 9 (4 điểm): Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ?
 
Câu 10 (4 điểm): Trình bày quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền?
 
Câu 11 (5 điểm): Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
 
Câu 12 (5 điểm): Trình bày những quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc?
 
Câu 13 (6 điểm): Trình bày quan niệm của  Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân? Đảng ta đã vận dụng  quan niệm trên vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay như thế nào?
 
Câu 14 (4 điểm): Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới?
 
Câu 15 (5 điểm): Phân tích các chức năng văn hoá? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hoá có tác dụng như thế nào đối với sự phát triển của mỗi con người? (5 điểm)
 
Câu 16 (4 điểm): Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hoá?
 
Câu 17 (4 điểm): Tại sao Hồ Chí Minh cho rằng: “ Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”? Liên hệ đến việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên hiện nay.
 
Câu1 8 ( 4 điểm) Phân tích quan niệm “Trung” và “Hiếu” của Hồ Chí Minh. Liên hệ đến trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Câu 19 (6 điểm): Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Liên hệ thực tế và rút ra bài học cho bản thân.
 
Câu 20 (6 điểm): Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng quan điểm này như thế nào trong công cuộc đổi mới hiện nay?
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker